Ajassa

07/08/2018 - 13:23

”Kun toi on selvinny, miksen minäkin voi selvitä”

Blogissaan Elina Mäenpää nostaa esiin vertaistuen keskeisiä hyötyjä, joita havaittiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.


02/08/2018 - 15:23

Arabian- ja englanninkielinen kriisipuhelin hakee vapaaehtoisia päivystäjiä

Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jolla on riittävä kielitaito arabian ja englannin kielissä, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit käsitelty riittävän kaukana menneisyydessä.


01/08/2018 - 19:39

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 2.8.2018

Tutkimuksia alkoholiongelmista ja masennuksesta, tanssi-ja liiketerapiasta, huumorin ja ihmiskeskeisen suunnittelun merkityksestä masennuksen hoidossa ja roolipelaajien tunnetaidoista.


31/07/2018 - 14:41

Sekasin-chat hakee lisää vapaaehtoisia päivystäjiä

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Chattiin jonottaa päivittäin useita, luottamuksellista keskustelua tarvitsevia nuoria. Vapaaehtoisia päivystäjiä koulutetaan nyt lisää, jotta mahdollisimman moni nuori saisi apua.


23/07/2018 - 11:00

Harjoittelijaksi KICKS-myymälään?

Oletko 18–27-vuotias nainen, kiinnostunut harjoittelusta myymälässä kosmetiikan parissa? Haluatko palvella ja kohdata asiakkaita, tukenasi mentori? Nyt on mahdollisuus harjoitteluun KICKS-myymälässä syksyn aikana!


16/07/2018 - 12:18

Tulka-sovelluksesta ilmaiset puhelut arabian- ja englanninkieliseen kriisipuhelimeen

Arabian- ja englanninkielinen kriisipuhelin on saanut 15. heinäkuuta oman mobiilisovelluksen, johon voi soittaa netin välityksellä ilmaiseksi.


01/07/2018 - 23:00

Psykoterapiakoulutukset on saatava valtion budjettirahoituksen piiriin

Suomen Mielenterveysseuran liittohallitus esittää, että psykoterapiakoulutukset on saatava valtion rahoituksen piiriin. Vain silloin voidaan turvata riittävä psykoterapiatarjonta erilaisista mielenterveyden häiriöistä kärsiville eri puolilla maata.


25/06/2018 - 11:56

Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos oikeasti kohtaan toisen?

Ajattelun taustalla olevien kokemusten ja perusteiden jakamiselle on nykyään liian vähän tilaa, mikä johtaa kiistelevään ja hedelmättömään keskusteluun. Tärkeintä olisi löytää enemmän tilaa kysymykselle: ”mikä on saanut sinut ajattelemaan noin?” ja pyrkiä aidosti kuuntelemaan.


20/06/2018 - 17:57

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.6.2018

Tutkimuksia verkkovihasta, entisajan psykopatiadiagnooseista, työelämän ulkopuolella olevien psyykkisestä kuormituksesta ja naisten kokemasta seksuaalisesta ahdistelusta.


18/06/2018 - 13:54

Mielenterveysseuran uudet hallitusohjelmatavoitteet: psykoterapiatakuu, mielenterveyden edistämisen tietovaranto sekä kansallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma

Psykoterapiaan pääsy kuukaudessa, tietoon ja tutkimukseen perustuva päätöksenteko, poikkihallinnollinen mielenterveyden edistämisen ohjelma. Mielenterveysseuran kymmenen tavoitetta seuraavalle hallituskaudelle luotsaavat suomalaista mielenterveystyötä 2020-luvulle.


13/06/2018 - 13:44

Kriisipuhelin auttaa läpi kesän kriisissä olevia

Kriisipuhelin tarjoaa kertaluonteista keskusteluapua, kun itsellä tai läheisellä on itsetuhoisia ajatuksia tai muu kriisi ja tilanne tuntuu raskaalta. Keskustelussa etsitään päivystäjän kanssa tilanteeseen uusia näkökulmia, toivoa ja voimavaroja. Puhuminen tuo selkeyttä omaan tilanteeseen.


07/06/2018 - 14:04

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.6.2018

Tutkimuksia traumaperäisistä mielenterveysongelmista, autismikirjoon liittyvistä psyykkisistä oireista, työtiimin vuorovaikutuksesta, alkoholismin puheeksi ottamisesta, adoptionuorten tuen tarpeesta.


06/06/2018 - 12:52

Sosiaalista rohkeutta seikkailukasvatuksen keinoin

Seikkailukasvatuksesta voi olla hyötyä sosiaalisen jännittämisen lieventämisessä. Pohjois-Karjalan kriisikeskuksessa toteutettiin vuoden 2017 aikana kaksi seikkailutoimintaa hyödyntävää vertaisryhmää sosiaalisen jännittämisen kanssa kamppaileville.


01/06/2018 - 15:53

Jokainen koulunsa päättävä on tärkeä

Suomen Mielenterveysseura toivottaa onnea elämässä kaikille lapsille ja nuorille koulujen ja opintojen päättymisen johdosta: ”Aikuisten tehtävä on tässä kohtaa valaa nuoriin itseluottamusta ja luoda näin lähtökohtia hyvälle mielenterveydelle.”


25/05/2018 - 14:47

Järjestöt vahvistavat yhteistyöllään arvolähtöistä palvelutuotantoa

Alustapalvelu Sociala Oy:n kantaosakkaiksi on liittynyt SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Sovatek-säätiö ja Mielen ry.


Sivut