Ajassa

09/12/2019 - 09:19

Mika Lintilä: ”Kansalaisjärjestöjen rooli kasvaa jatkossa entisestään.”

Ministeri Mika Lintilä tunnistaa sen epävarmuuden, jota kolmannella sektorilla tunnetaan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta.


04/12/2019 - 21:35

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2019

Tutkimuksia lastenpsykiatrisesta osastohoidosta, lastensuojelun asiantuntijuuden kehittämisestä, lasten kohdistuvasta väkivallasta, opettajan roolista nuorten auttajana, turvakotien palveluista ja rikollisuustilastoista.


22/11/2019 - 09:05

MIELI ry:n joulukeräyksellä kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan tukea ja vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa. Lapsena ja nuorena opitut mielenterveystaidot suojaavat mieltä läpi elämän sekä auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä ja kriisejä.


20/11/2019 - 18:13

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.11.2019

Tutkimuksia tunnesäätelystä ja aleksitymiasta, lastenkotien työntekijöiden osaamisesta, työpajanuorten psykiatriapalveluista, masennuksen heijastumisesta aivovasteisiin, stressaantuneiden opiskelijoiden tietoisuustaito-kursseista ja eri sukupuolten asemasta lain edessä.


20/11/2019 - 08:35

Jaakko Hämeen-Anttila: ”Jokaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa on käyttäytymismalleja, jotka ovat ongelmallisia ja tarvitsevat hoitoa.”

Professori Jaakko Hämeen-Anttila tuntee arabialaisen kielen ja mielen. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen Edinburghin yliopistossa arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorina. Kiinnostus arabialaiseen kulttuuriin alkoi kielen kautta.


15/11/2019 - 06:00

Twitter yhdistää voimansa MIELI ry:n kanssa tukeakseen suomalaista mielenterveystyötä

Twitter lisää15.11.2019 palveluunsa kehotuksen hakea apua niille, jotka käyttävät Twitterissä itsensä vahingoittamiseen liittyviä hakusanoja. Suomessa Twitter yhdistää voimansa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.


10/11/2019 - 07:00

Isä, kuule ja näe minut

Jokainen isä toivoo, että hänen lapsistaan tulisi onnellisia. Arkisilla pienillä asioilla on suuri merkitys. Niiden avulla lapsen mielen hyvinvointi rakentuu ja voimavarat karttuvat. Ne ovat eväitä, jotka kannattelevat lasta vielä aikuisenakin.


07/11/2019 - 19:25

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.11.2019

Tutkimuksia siitä, mitä normaaliuden käsite voi aiheuttaa kouluissa, sovittelun merkityksestä koulumaailmassa, uudesta konfliktinratkaisuteoriasta, psykoosia sairastavien äitien tukemisesta, sijoitettujen lapsien myöhemmästä selviytymisestä, mielenterveyden häiriöiden vaikutuksesta työelämään ja perheistä, joissa vanhemmat ovat masentuneita.


06/11/2019 - 14:10

Mika Pantzar: ”On törkeää, että nuorille ei ole lupausta paremmasta – Se on lisäksi valehtelua!”

Mika Pantzar: ”On törkeää, että nuorille ei ole lupausta paremmasta – Se on lisäksi valehtelua!”


06/11/2019 - 13:58

Anne Kolehmainen: "Arabian kielen asioimistulkki kohtaa työssään kipeitä elämäntilanteita"

Ympärillä on oltava riittävästi välittäviä ihmisiä, jotka ovat läsnä ja kuuntelevat, sanoo Anne Kolehmainen.


29/10/2019 - 09:11

MIELI ry: Yhteistyötä mielenterveyspalveluiden ja velkaneuvonnan välillä on vahvistettava

Velkaongelmien ja mielenterveyden välillä on yhteys, todetaan MIELI ry:n tuoreessa tutkimuskatsauksessa.


28/10/2019 - 07:01

Avoin työpaikka: Projektisuunnittelija (aluetyö)

MIELI ry hakee projektisuunnittelijaa (aluetyö)


28/10/2019 - 07:00

Avoin työpaikka: Toiminnanohjaaja (sijaisuus)

MIELI ry hakee toiminnanohjaajan sijaista


24/10/2019 - 18:40

Juho Mertanen: ”Mielen hyvinvoinnin ilmiöitä on tarpeettomasti viety irti arjesta ja mystifioitu”

”Mielenterveystaidot voivat olla suhteellisen yksinkertaisia arjen tekoja, mutta niillä edistetään mielen hyvinvointia ja samalla osoitetaan itselle arvostusta”, sanoo miltei kaiken nähnyt asiantuntijapsykologi Juho Mertanen MIELI ry:stä.


24/10/2019 - 11:02

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.10.2019

Tutkimuksia ja uutisia koululaisten psyykkisestä oireilusta, yksinäisyyden vaikutuksesta eleiden tulkintaan, traumatisoituneen äidin tuen tarpeesta, yhteisöllisyydestä esimiestyön voimavarana, työuupumuksen raja-arvoista ja paikallisista itsemurha-aalloista.


Sivut