Ajassa

25/01/2019 - 08:27

Hyvän mielen koulu -käsikirja ilmestyi vahvistamaan mielenterveystaitojen opettamista ja oppimista yläkouluissa

Uudistettu opetussuunnitelma painottaa koulun aikuisten vastuuta tukea nuoren mielenterveyttä arkisissa kohtaamisissa tunneilla ja käytävillä. Jokainen koulun aikuinen voi olla nuoren elämässä merkittävä ja turvallinen henkilö, joka tarjoaa emotionaalista turvaa ja hyväksyntää.


24/01/2019 - 12:20

Timo Hämäläinen: ”Kun maailma muuttuu ja erikoistuu, riittävät meidän henkilökohtaiset taitomme yhä harvempien arjen asioiden tekemiseen”

”Henkinen koherenssi on tasapainoa ja sopeutumiskykyä arjessa erilaisten haasteiden tullessa vastaan”, sanoo Sitran johtava asiantuntija, dosentti Timo Hämäläinen.


24/01/2019 - 12:02

Pentti Arajärvi: "Mielenterveyden ongelmat ja köyhyys kietoutuvat toisiinsa – tämä on ymmärrettävä sote-uudistuksessa"

"Mielenterveyden ongelmat tekevät usein köyhäksi, mutta köyhyydellä on osansa mielenterveyden ongelmien synnyssä", Pentti Arajärvi kirjoittaa.


16/01/2019 - 22:23

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.1.2019

Tutkimuksia lasten käytösongelmien hoitamisesta, lääkkeistä ja huumekuolemista, uutisia turvakodeista ja psykologikoulutuksesta.


09/01/2019 - 12:44

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen: ”Vertaistuki on tärkeää mielenterveystyötä”

"Olen halunnut näyttää, että myös vammainen pärjää”, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoo.


02/01/2019 - 18:13

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.1.2019

Tutkimuksia mielenterveyden käsitteellistämisestä, lapsuuden huono-osaisuudesta, geenien vaikutuksesta alkoholinkäyttöön ja ilmastopäätösten merkityksestä.


31/12/2018 - 09:24

Itsemurhaa yrittäneiden kirjoittamat jäähyväiskirjeet valtaavat Helsingin katukuvan tammikuun ensimmäisellä viikolla

Itsemurhan voi ehkäistä kahdella sanalla: Mitä kuuluu? Tammikuun ensimmäisellä viikolla Helsingin katukuvaan rantautuvassa Mielenterveysseuran kampanjassa aidot itsemurhakirjeet haastavat ohikulkijat huomioimaan lähimmäisiään entistä paremmin.


20/12/2018 - 09:09

Parisuhteen ja pariterapian kompassit luovan reflektoinnin apuna

Perheterapia-lehden (4/18) artikkelissa ”Parisuhteen ja pariterapian kompasseja” psykologi, psykoterapeutti ja kirjailija Jan-Christer Wahlbeck esittelee 16 parisuhteen ja pariterapiatyön ”kompassia”, jotka tarjoavat mahdollisuuden parisuhteen ja pariterapian teemojen luovaan reflektointiin.


19/12/2018 - 20:40

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.12.2018

Tutkimuksia yksinäisyydestä, perheen yhteisestä ajasta, ympäristöahdistuksesta ja seksiroboteista.


17/12/2018 - 13:51

Sari Aalto-Matturi: "Mielenterveys on voimavara"

”Edistävä mielenterveystyö tarkoittaa mielenterveyden näkemistä voimavarana ja toimintakyvyn kulmakivenä. Mielenterveyden ongelmilta ei välty elämän aikana kukaan, vaan ne koskettavat tavalla tai toisella jokaista”, muistuttaa Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.


17/12/2018 - 13:37

Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2017 – Valtakunnallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa odotetaan

Tilastokeskuksen tänään julkaistun tiedon mukaan Suomessa tehtiin viime vuonna 824 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on noussut Suomessa jo kahtena vuotena peräkkäin. Vuonna 2015 itsemurhia tehtiin 731.


17/12/2018 - 08:49

Mielenterveysseuran liittohallitus: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut eivät ole Suomessa riittävällä tasolla

Mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa nousseet nuorten merkittävimmäksi terveysongelmaksi. Pääkaupunkiseudulla jopa yhdeksän prosenttia nuorten ikäluokista on viime vuosina ollut psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaana.


13/12/2018 - 10:25

Kriisipuhelin päivystää jouluna joka päivä

Kriisipuhelimessa on kuluneena vuonna vastattu ennätysmäärään puheluja. Tähän mennessä on käyty jo yli 50 000 keskustelua. Erityisesti itsetuhoisten soittojen määrä on noussut.


04/12/2018 - 17:18

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2018

Tutkimuksia lapsuusiän kuormittavien elämäntapahtumien heijastumisesta itsetuhoisena käytöksenä, lasten yksinäisyyden kokemuksesta, nuorten huolestuneisuudesta, opiskelijoiden mielenterveysongelmista, sosiaalisen hyljeksimisen vaikutuksesta tiedonkäsittelyyn ja tunteiden hallinnasta digitaalisessa ympäristössä.


30/11/2018 - 09:34

Suomen Mielenterveysseura: Sote-uudistuksen uhka järjestöjen vapaaehtoistyölle on torjuttava

Mielenterveysseura on huolissaan siitä, että mahdollinen sote-uudistus uhkaa järjestöjen matalan kynnyksen tukimuotoja. Riskit on purettava, sanoo kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta.


Sivut