Ajassa

11/11/2020 - 10:55

Järjestöt tarjoavat ammatillista matalan kynnyksen anonyymiä kriisiapua

Monet kolmannen sektorin järjestötoimijat tuottavat apua vaikeisiin tilanteisiin ja äkillisiin kriiseihin koordinoidusti ja jatkuvasti. Järjestöissä toimii merkittävä määrä ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia ammattilaisten tukemina ja ohjaamina, kirjoittaa SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomisalo.


11/11/2020 - 09:21

Merkityksellisten hetkien voima

Nuorten urheilijoiden valmennuksessa pyritään lisäämään ja vahvistamaan oppimista ja onnistumisia, sinnikkyyttä ja selviytymiskykyä. Kiinnostuksen kohteina ovat myös sitoutumisen ja motivaation vahvistaminen, sosiaaliset taidot sekä nuoren urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Osa Nuori Mieli Urheilussa hankkeen blogisarjaa.


06/11/2020 - 09:09

MIELI ry hakee asiantuntijaa kehittämään koulutuskokonaisuutta

Haemme Nuori mieli urheilussa -hankkeeseen erityisesti verkkokoulutusympäristöt hallitsevaa ja urheilumaailmaa tuntevaa asiantuntijaa. Työssä kehität mielenterveyden edistämisen koulutussisältöjä urheilukontekstissa yhdessä hankkeen tiimin kanssa.


05/11/2020 - 18:57

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.11.2020

Tutkimuksia skitsofrenian hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, työuupumuksen ja Alzheimerin taudin yhteisestä geenitaustasta, järjestöjen roolista mielenterveyden edistämisessä, maahanmuuttajista mielenterveyspalveluiden käyttäjinä, sosiaaliturvan vaikutuksesta mielenterveyteen ja kuolemanpelon ja itsetuhoisuuden välisestä suhteesta.


03/11/2020 - 10:14

Yksinäinen – Yhdessä ja erikseen – Kerro yksinäisyyden kokemuksistasi SKS:lle!

Yksinäisyys on tunne ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Se koskettaa lukuisia ihmisiä joko hetkittäin tai pysyvämmin. Yksinäisyys voi olla sitä, että sosiaaliset verkostot puuttuvat tai niihin ei koeta yhteenkuuluvuutta.


30/10/2020 - 08:37

OP tukee Kriisipuhelinta 100 000 eurolla

OP lahjoittaa mielenterveysjärjestö Kriisipuhelin-toiminnalle 100 000 euroa osana vastuullisuustyötään. Kriisipuhelimeen tulleiden yhteydenottojen määrä on noussut merkittävästi koronakriisin myötä, ja tällä hetkellä vain alle kolmannekseen soittoyrityksistä pystytään vastaamaan.


27/10/2020 - 15:45

Apua tietovuodon uhreille

Tietomurron uhriksi joutuneet tarvitsevat erilaista yksilöllistä tukea ja kriisiapua, kun vakava rikos järkyttää perusturvallisuuden tunnetta. Tilanne koskettaa paitsi uhreja ja heidän läheisiään, myös koko yhteiskuntaa.


27/10/2020 - 10:50

Vertaistukiryhmä tietovuodon uhreille

Järjestämme vertaistukiryhmän psykoterapiakeskus Vastaamon tietoturvamurron uhriksi joutuneille. Maksuton ryhmä järjestetään etänä Webex-alustalla ja kokoontuu kuusi kertaa. Ryhmään voi osallistua nimettönämä.


26/10/2020 - 16:40

Soittojen määrät Kriisipuhelimeen kasvoivat huomattavasti viikonlopun aikana – Tietovuoto aiheuttanut huolta ja järkytystä

MIELI ry:n Kriisipuhelimeen tuli lauantain ja sunnuntain aikana yli 2400 soittoyritystä. Normaalisti Kriisipuhelimeen tulee noin 700 soittoa vuorokaudessa. Suurin osa soitoista käsitteli psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoa tai pahaa oloa. Tietovuotoon liittyviä keskusteluja käytiin lauantain ja sunnuntain aikana lähes 120 kappaletta. Kriisipuhelin päivystää vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111.


26/10/2020 - 07:00

Näytä, että kuuntelet – Lahjoita H&M:n kassalla Kriisipuhelimelle

H&M:n asiakkailla on 26.10.–8.11.2020 mahdollisuus lahjoittaa kaikkien Suomen H&M-myymälöiden kassapisteillä haluamansa summa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimen toiminnan tukemiseksi. H&M on ylpeä tarjotessaan jo toista kertaa asiakkailleen mahdollisuuden tukea MIELI ry:n tekemää arvokasta työtä.


25/10/2020 - 09:22

Vastaamon tilanne näkyy Kriisipuhelimessa, apua on tarjolla vuorokauden ympäri

Valtakunnallinen Kriisipuhelin auttaa ympäri vuorokauden tilanteessa, jossa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on aiheuttanut runsaasti pelkoa ja ahdistusta. Kriisipuhelimen numero on 09 2525 0111.


21/10/2020 - 16:21

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.10.2020

Tutkimuksia psykoottisesta masennuksesta, elokuvien itsemurhista, nuoruusiän kaverisuhteiden merkityksestä, psykoterapian toimivuudesta eri ikäkausina, nuorten miesten fyysisen aktiviteetin roolista mielenterveydessä ja masentuneiden vanhempien lasten tukemisesta.


20/10/2020 - 14:43

MIELI ry jatkaa nuorisoalan mielenterveysosaamisen vahvistamista

MIELI ry sai keväällä 2020 osaamiskeskuskelpoisuuden kolmeen eri Nuorisoalan osaamiskeskukseen, joissa mielenterveyden edistämistyö jatkuu kolmen työntekijän voimin. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa.


20/10/2020 - 12:14

Nuorelle urheilijalle turvallisuutta ja kasvun mahdollisuuksia

Nuoren urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavat merkityksellinen toiminta, turvallisessa ympäristössä kehittyminen, harjoitteluun uppoutuminen sekä hetkestä nauttiminen yhdessä toisten kanssa. Osa Nuori Mieli Urheilussa hankkeen blogisarjaa.


14/10/2020 - 16:54

MIELI ry: Sote-uudistuksen painopisteen tulee olla suurimmassa kansanterveyshaasteessa, mielenterveydessä

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mukaan sote-uudistuksen toteutuksessa on otettava huomioon suurin kansanterveyshaaste, mielenterveys sekä järjestöjen rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Sivut