Ajassa

06/09/2018 - 10:05

Soittajat kokevat keskustelut Kriisipuhelimessa helpottaviksi ja voimauttaviksi

Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa tarjotaan kertaluonteista keskusteluapua kriisissä oleville. Soittajilta kysyttiin heinäkuussa, kuinka he kokevat käydyt keskustelut. Onko yhdestä puhelusta apua? On, soittajat vastasivat.


06/09/2018 - 09:21

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Potilaiden ja omaisten ääni kuuluviin hoidon kehittämisessä

Eduskunta uudistaa syksyllä 2018 asiakas- ja potilaslain, jossa säädetään potilaan kuulemisesta oman hoitonsa suunnittelussa ja pakkotoimien käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lainsäädännössä tulisi vahvistaa potilaan ja hänen omaistensa mahdollisuutta osallistua laajemmin hoidon kehittämiseen ja julkiseen päätöksentekoon.


05/09/2018 - 13:42

Valtakunnallinen työ itsemurhien ehkäisemiseksi etenee

Valmisteilla on itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito -suositus sekä osana kansallista mielenterveysstrategiaa itsemurhien ehkäisyohjelma. Itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito -suosituksen valmistelu käynnistyi Suomen Mielenterveysseuran aloitteesta alkukesästä.


30/08/2018 - 09:06

Johtaja Marjo Hannukkala: "Jokaisessa lapsessa on vahvuuksia ja voimavaroja"

”Nuorten kanssa työskenneltäessä on kohtaaminen hetkessä ja pienen myönteisen palautteen antaminen varsinainen kultakimpale", sanoo mielenterveyden edistämisen yksikön johtaja Marjo Hannukkala.


29/08/2018 - 19:27

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.8.2018

Tutkimuksia lasten kokeman läheisväkivallan dialogihoidosta, pienten lasten tunne-elämän kehittymisestä, työnohjauksesta ja raskausdiabeteksen suhteesta masennukseen.


24/08/2018 - 08:15

"TOIVO-ryhmässä parasta on puhuminen toisten kanssa"

Butsaba on TOIVO-ryhmäläinen Helsingistä. Kysyimme, mitä hänelle kuuluu. Tämä blogisarja käsittelee maahanmuuttoa ja mielenterveyttä eri näkökulmista MIOS-hankkeen edetessä.


23/08/2018 - 11:03

Mielenterveysseura tukee jaksamista työelämässä

Tutkimukseen osallistuneista nuorista 39 prosenttia oli kokenut alakuloa tai masentuneisuutta viimeisen kuukauden aikana, selviää S-ryhmän Työterveyslaitokselta tilaamasta selvityksestä.


21/08/2018 - 10:35

Harjoittelijaksi Lahden, Raision tai Oulun KICKS-myymälään

Oletko 18–27-vuotias nainen ja kiinnostunut harjoittelusta myymälässä kosmetiikan parissa? Haluatko työssäsi palvella ja kohdata asiakkaita, tukenasi ikioma mentori? Silloin sinulla voi olla mahdollisuus harjoitteluun KICKS-myymälässä syksyn aikana!


15/08/2018 - 19:12

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2018

Tutkimuksia avioerosta, psyykenlääkityksestä ja kuolleisuusriskistä, taukojen merkityksestä työpäivän aikana, bentsodiatsepiinien yhteydestä Alzheimerin tautiin, työikäisten nukkumisesta ja liikunnan ja henkisen terveyden välisestä tasapainosta.


14/08/2018 - 08:14

Sekasin-chat vastaa nuoren huoleen

”Jokainen meistä on joskus vähän sekasin.” Nuoret hakevat netistä useammin apua, vahvistaa verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana Mielenterveysseurasta.


09/08/2018 - 14:07

Mielenterveysseurat polkaisevat liikkeelle maahanmuuttajien osallisuuden edistämisen

"Jokainen meistä haluaa olla osa jotain. Ja kaikki me myös olemme osa jotain, mutta toisinaan kokemuksemme kuulumisesta tai osallisuudesta ohenee syystä tai toisesta. Siksi tarvitaan paikkoja, tiloja ja yhteisöjä, joihin voi liittyä vaivattomasti, kokea yhteisöllisyyttä, oivalluksia ja iloa", kirjoittaa Johannes Parkkonen.


07/08/2018 - 13:23

”Kun toi on selvinny, miksen minäkin voi selvitä”

Blogissaan Elina Mäenpää nostaa esiin vertaistuen keskeisiä hyötyjä, joita havaittiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.


02/08/2018 - 15:23

Arabian- ja englanninkielinen kriisipuhelin hakee vapaaehtoisia päivystäjiä

Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jolla on riittävä kielitaito arabian ja englannin kielissä, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit käsitelty riittävän kaukana menneisyydessä.


01/08/2018 - 19:39

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 2.8.2018

Tutkimuksia alkoholiongelmista ja masennuksesta, tanssi-ja liiketerapiasta, huumorin ja ihmiskeskeisen suunnittelun merkityksestä masennuksen hoidossa ja roolipelaajien tunnetaidoista.


31/07/2018 - 14:41

Sekasin-chat hakee lisää vapaaehtoisia päivystäjiä

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Chattiin jonottaa päivittäin useita, luottamuksellista keskustelua tarvitsevia nuoria. Vapaaehtoisia päivystäjiä koulutetaan nyt lisää, jotta mahdollisimman moni nuori saisi apua.


Sivut