Ajassa

21/10/2009 - 19:29

Valtakunnallinen kriisipuhelin vastaa lähes 3000 puheluun kuussa

Laman vaikutukset eivät näy ensisijaisena syynä yhteydenottoihin. Yleisimpinä soittojen syinä ovat edelleen yksinäisyys, parisuhteen ja perheen ongelmat sekä psyykkinen sairaus.


16/10/2009 - 17:28

Kiinalainen valtuuskunta vieraili Mielenterveysseurassa

Vierailua rahoitti EU:n, YK:n kehitysohjelman ja Kiinan yhteinen projekti ”Tasa-arvoisen oikeuskehityksen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen hallinta”. Projekti tukee kansalaisyhteiskunnan kehitystä osana muuta kiinalaisen yhteiskunnan kehittymistä.

 


13/10/2009 - 21:01

”Hyvän mielen tuo mukava konduktööri” - Mielenterveyspäivän kuulumisia

Seuralaiset toivottivat ihmisille hyvää mielenterveyspäivää, jakoivat Hyvän mielen voimasanoja -lehtistä, Terveys mielessä -tarroja ja keskustelivat ihmisten kanssa mielenterveydestä.


12/10/2009 - 18:24

Artikkelikokoelma Hyvinvoinnin lähteillä ilmestynyt

Kokoelman teemoja ovat asuminen, koti ja ympäristö, ihmissuhteet, liikunta, työ ja toiminnallisuus, lepo ja rentoutuminen, ravinto, kulttuuri ja turvattu toimeentulo.


Artikkelit ja kirjoittajat ovat seuraavat:


09/10/2009 - 17:37

Mielenterveyspalkinto tutkija Jouko Karjalaiselle

Palkinnon perusteluissa todetaan Karjalaisen selvittäneen tutkimuksissaan huono-osaisuutta sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vaikutuksia hyvinvointipolitiikan varjossa. Hän on osallistunut vapaaehtoistyöhön järjestöjen, kirkon diakoniatyön ja työttömien yhdistysten kanssa.


08/10/2009 - 18:52

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. seura rantautuu Rautatieasemalle

Rautatieasemalla, asemalaiturien edustan infopöydässä seura suorittaa kevyttä mielentilatutkimusta siten, että ihmiset voivat kirjoittaa pöydässä sijaitsevaan avoimeen kirjaan hyvän ja pahaa mielen syistä omassa elämässään.


07/10/2009 - 19:22

Paikallisten seurojen Mielenterveyspäivään liittyvät tapahtumat eri puolilla Suomea

Espoon seudun mielenterveysseura Mielihyvin ry

Mielenterveyden pöytä 5.10.–10.10.09, klo 9.00–15.00

Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6


06/10/2009 - 17:35

Suomen Mielenterveysseura ei ole antanut vaalitukea

Vaalirahakeskustelusta johtuen RAY selvitti kaikkien 2009 avustamiensa yhteisöjen mahdollisesti antamat vaalituet 2005 - 2009. Kyselyn kohdistettiin kaikkiaan 921 yhteisölle, ja vastauksia kertyi 774 kappaletta määräaikaan mennessä.


06/10/2009 - 17:11

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. vaaditaan mielenterveyspalveluiden tasa-arvoa

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. lokakuuta 18. kerran. Päivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaitten ja omaisten asemasta.


02/10/2009 - 17:08

Mielenterveysseura osallistuu Radio Suomen Radioterapeutti -ohjelmaan

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat sekä erilaiset vaikeudet ja kriisit elämässä saavat usean suomalaisen hakemaan keskusteluapua. Yleisradio päätti käynnistää ohjelmasarjan saatuaan paljon palautetta ohjelman tarpeesta.


28/09/2009 - 16:32

Sosiaali- ja terveyspalvelut saatava yhteen - Mielenterveysseura tukee peruspalveluministeri Risikon esitystä

Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen puhui perjantaina 25. syyskuuta Raumalla paikallisen mielenterveysseuran järjestämässä mielenterveyspalvelujen kehittämispäivässä.

 


23/09/2009 - 15:11

Mielenterveysseuran ja Trendin tutkimustulos: Raha stressaa nuoria naisia

”Pärjäämisen pakko raha-asioissa, opinnoissa, työelämässä ja ihmissuhteissa nousevat voimakkaasti esiin. Epävarmuus tulevaisuudesta ja huoli omasta jaksamisesta näkyvät vastauksissa”, kuntoutussuunnittelija Camilla Djupsund Suomen Mielenterveysseurasta tiivistää.

 


22/09/2009 - 18:53

Ikäihmisten Hyvä Mieli ®-ryhmissä alakulon ja yksinäisyyden taltuttamiseen on tilaa

Hyvä mieli -ryhmien kokoontumisia 10 + 1 kertaa, lisänä on retkipäivä. Päämenetelmänä on keskustelu.
Kummassakin ryhmässä on 8-10 osallistujaa ja 2 ammattiohjaajaa.

 


22/09/2009 - 18:18

Nuorten vertaistukiryhmissä vielä tilaa

 Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmissä on 8-10 osallistujaa ja 2 ammattiohjaajaa.

Syksyllä alkavat ryhmät joissa vielä on tilaa:08/09/2009 - 13:43

Kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9.2009 keskustellaan itsemurhista vanhuudessa


Sivut