Ajassa

25/02/2019 - 14:42

Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveysseuran ylläpitämissä verkkokriisikeskus Tukinetissä ja Sekasin-chatissä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi myös vuonna 2018. Suuri kysyntä ei ole sattumaa.


21/02/2019 - 11:44

Professori Erkki Isometsä: ”Itsemurhien ehkäisy on tärkeää, mutta hyvä tarkoitus ei riitä – tarvitsemme tietoa”

”Kulttuurin muutos on hyvin merkittävä asia. Esimerkiksi vielä 1990-luvun alussa masennus oli asia, josta ei haluttu keskustella, koska siihen liittyi tunne leimautumisesta psykiatriseksi potilaaksi", sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä.


14/02/2019 - 12:48

"On palkitsevaa nähdä, kun ryhmäläisille tulee hyvä mieli"

”Mielenterveysasiat kiinnostavat, ja oli kiva päästä kokeilemaan toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Oli myös hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Ne eivät ole kulttuurisidonnaisia.”


13/02/2019 - 19:39

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tutkimuksia työmuistin, tunneälyn ja ironian tajun välisestä suhteesta, älyllisen kehitysvammaisuuden geneettisestä taustasta, nuoruuden ja keski-iän identiteeteistä, koulukuraattorien ja -psykologien palveluista ja alkoholin puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.


11/02/2019 - 06:24

”Rakasta läheisiäsi ennemmin kuin puhelintasi”

Älypuhelimen käyttö voi nykyihmisellä riistäytyä käsistä, mikä pahimmillaan voi aiheuttaa vaikeuksia niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Ystävänpäivän ympärille ajoittuva Mielenterveysseuran “Holy Mobile” -kampanja herättää ihmiset pohtimaan omaa suhdettaan älypuhelimiin, jotta muistaisimme kohdata läheisiämme myös aidosti, läsnäolevasti ja katsoa mobiilin sijaan heitä silmiin.


07/02/2019 - 13:29

Ari Koivu: ”Afrikassa ajatellaan tuntemattomasta ihmisestä ensisijaisesti hyvää”

Ari Koivu on Afrikassa kuin kotonaan.


05/02/2019 - 13:36

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksen kävi kahdessa vuodessa lähes 20 000: kansalaisten ja ammattilaisten mielenterveysosaaminen vahvistui

Mielenterveysosaamisen suureen tarpeeseen on viime vuosina herätty. Mielenterveysseura on vastannut siihen kouluttamalla lähes 20 000 kansalaista ja ammattilaista osana Terveyden ja hyvinvoinnin kärkihanketta 2017–18.


31/01/2019 - 16:02

Kriisipuhelimessa vastattiin viime vuonna ennätysmäärään puheluja

Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa vastattiin vuonna 2018 yhteensä 54 556 puheluun. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Erityisesti itsetuhoisuuteen liittyvissä asioissa Kriisipuhelimeen otetaan yhä useammin yhteyttä.


30/01/2019 - 19:45

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.1.2019

Tutkimuksia haitallisten tulkintamallien vaikutuksesta masentuneisuuteen sekä itsetuhoisuuteen, pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointitekijöistä, vanhempien mielenterveysongelmista ja lapsen kiintymyssuhdehäiriöstä, käytännön tuesta masentuneelle, masentuneen ihmisen arkipäivän käytännöistä, talouden ja mielenterveystyön välisestä suhteesta ja vapaaehtoistyön yhteydestä mielenterveyteen.


25/01/2019 - 08:27

Hyvän mielen koulu -käsikirja ilmestyi vahvistamaan mielenterveystaitojen opettamista ja oppimista yläkouluissa

Uudistettu opetussuunnitelma painottaa koulun aikuisten vastuuta tukea nuoren mielenterveyttä arkisissa kohtaamisissa tunneilla ja käytävillä. Jokainen koulun aikuinen voi olla nuoren elämässä merkittävä ja turvallinen henkilö, joka tarjoaa emotionaalista turvaa ja hyväksyntää.


24/01/2019 - 12:20

Timo Hämäläinen: ”Kun maailma muuttuu ja erikoistuu, riittävät meidän henkilökohtaiset taitomme yhä harvempien arjen asioiden tekemiseen”

”Henkinen koherenssi on tasapainoa ja sopeutumiskykyä arjessa erilaisten haasteiden tullessa vastaan”, sanoo Sitran johtava asiantuntija, dosentti Timo Hämäläinen.


24/01/2019 - 12:02

Pentti Arajärvi: "Mielenterveyden ongelmat ja köyhyys kietoutuvat toisiinsa – tämä on ymmärrettävä sote-uudistuksessa"

"Mielenterveyden ongelmat tekevät usein köyhäksi, mutta köyhyydellä on osansa mielenterveyden ongelmien synnyssä", Pentti Arajärvi kirjoittaa.


16/01/2019 - 22:23

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.1.2019

Tutkimuksia lasten käytösongelmien hoitamisesta, lääkkeistä ja huumekuolemista, uutisia turvakodeista ja psykologikoulutuksesta.


09/01/2019 - 12:44

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen: ”Vertaistuki on tärkeää mielenterveystyötä”

"Olen halunnut näyttää, että myös vammainen pärjää”, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoo.


02/01/2019 - 18:13

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.1.2019

Tutkimuksia mielenterveyden käsitteellistämisestä, lapsuuden huono-osaisuudesta, geenien vaikutuksesta alkoholinkäyttöön ja ilmastopäätösten merkityksestä.


Sivut