Ajassa

10/11/2018 - 09:57

Iisalmi on Kriisipuhelimen vuoden päivystyspaikkakunta

Täysin vapaaehtoistyönä toimivan iisalmelaisen Ylä-Savon mielenterveysseuran päivystämistä kuvataan tunnolliseksi, hyvää yhteistyötä rakentavaksi sekä toiminnan valtakunnallisuuden huomioivaksi.


06/11/2018 - 09:00

Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen: "Liiketoiminnan vastuullisuus näkyy asiakkaiden kohtaamisessa ja yrityksen tuloksessa"

Mielenterveysasiat linkittyvät monella tavalla Kimmo J. Lipposen arkeen. Hän työskentelee Yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtajana ja on hyvin kiinnostunut vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan edistämisestä.


06/11/2018 - 08:26

Nuorelle vertaistukea 24/7 Sekasin-Discordilla

Sosiaalisen median Discord-alustalla toimivan Sekasin-kanavan suosio on parissa viikossa suorastaan räjähtänyt. Alusta perustettiin lähinnä syrjäytymisvaarassa olevia yläasteikäisiä poikia ajatellen, mutta nyt siellä hengailee tuhansia nuoria.


02/11/2018 - 12:42

Aktiivisuudesta apu ympäristöahdistukseen

Ympäristöahdistus voi ilmetä pelkona, suruna tai vihana. Ahdistuksen viittaan kääriytynyt kyynikko ei enää jaksa nähdä toivoa tai yrittää. Sanjaana Gavalas kokosi rohkaisevan vinkkilistan, joka kannustaa toimimaan ja helpottaa ympäristöahdistusta.


02/11/2018 - 07:44

Kirja kirjalta euroja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Suomalaisen kirjakaupan asiakkaat valitsivat lahjoituskohteeksi lasten ja nuorten mielenterveystyön. Jokaisesta 1.11. – 9.12. aikana myydystä Otavan lasten ja nuorten kirjasta lahjoitetaan yksi euro Suomen Mielenterveysseuralle.


29/10/2018 - 08:53

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.10.2018

Tutkimuksia syyntakeettoman rikoksentekijän ja lähipiirin hoidosta, vanhempien mielenterveysongelmien heijastumisesta lapsiin, vanhusten itsetuhoisuudesta, musiikkiterapiasta ja ihmisen ja maiseman moniaistisesta suhteesta.


26/10/2018 - 12:47

Suomen Mielenterveysseura ja Tilajakamo arvostelevat Helsingin kaupungin kaavailuja

Ylimitoitetut korjaussuunnitelmat ja kohtuuttomat vuokrankorotukset uhkaavat häätää hyvän kansalaistoiminnan Lapinlahdesta.


24/10/2018 - 14:42

LINITY suojaa uudelta itsemurhayritykseltä

Aiempi itsemurhayritys on tärkein yksittäinen itsemurhariskiä lisäävä tekijä. Mielenterveysseuran viisivuotisessa projektissa otettiin käyttöön Linity-menetelmä itsemurhaa yrittäneiden auttamisessa.


24/10/2018 - 10:32

Professori Matti Urrila: ”Ei ole yhdentekevää miten käyttäydyn yhteistyötilanteessa”

”On ohittamaton tosiasia, että jokainen toimija on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus”, sanoo Matti Urrila.


22/10/2018 - 14:10

Vapaaehtoistoiminta on hyviä tekoja – eettisesti kestävältä pohjalta

Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa, tärkeää ja vaatii myös tukirakenteita toimiakseen kestävällä pohjalla, kirjoittavat Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu havainnoistaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.


10/10/2018 - 20:11

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.


10/10/2018 - 09:59

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

”Aivojen ergonomiaa ei oikeastaan tunneta vielä lainkaan, vaikka vuosi vuodelta yhä suurempi osa työstä siirtyy tietotyöksi", sanoo Mikko Kosonen.


10/10/2018 - 09:02

ALMAlle valtakunnallinen mielenterveyspalkinto

Valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon 2018 saa artisti ALMA. Suomen ensimmäisen Mielinauha-keräyksen lähettiläänä toiminut ALMA eli Alma Sofia Miettinen on tuonut ennakkoluulottomasti esiin erityisesti nuorten mielenterveyttä ja tarvetta saada tukea niissä hetkissä, jolloin elämässä on vaikeaa.


04/10/2018 - 05:44

Unelmien työpäivänä Mielenterveysseura nostaa esiin vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot nousivat kärkeen, kun Mielenterveysseuran tilaamassa kyselyssä kysyttiin työpaikan tärkeimpiä ja hyödyllisimpiä mielenterveystaitoja.


28/09/2018 - 12:32

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) selvitti, että valtaosassa yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.


Sivut