Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 4.7.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät puolella miljoonalla päivällä

KELAn tutkimusinfo 19.6.2019

Yhä useampi työikäinen saa sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön vuoksi. Kela maksoi vuonna 2018 sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella yhteensä 4,6 milj. päivältä. Lue lisää

Suomi voi saavuttaa WHO:n alkoholihaittojen vähentämisen tavoitteet

THL:n uutinen 2.7.2019

Haitallisen alkoholinkulutuksen vähentämiseen liittyvää tavoitetta seurataan kansainvälisesti kolmella mittarilla, jotka ovat alkoholin kokonaiskulutus, alkoholiin liittyvä sairastavuus ja kuolleisuus sekä humalajuomisen yleisyys. Lue lisää

Nuo­ret käyt­tä­vät en­tis­tä vä­hem­män al­ko­ho­lia - osa syis­tä on vie­lä hä­mä­rän pei­tos­sa

Helsingin yliopiston uutinen, 1.7.2019

Hyvästä kehityksestä huolimatta joissakin sosioekonomisesti huono-osaisissa ryhmissä juominen on kasvanut. Joissakin tutkimuksissa taustalta on löytynyt esimerkiksi masentuneisuutta. Lue lisää

Jat­ku­va in­no­voin­ti luo ah­dis­tus­ta van­hus­ten­hoi­dos­sa

Helsingin yliopiston uutinen 26.6.2019

Jotkut ovat huolissaan vuorovaikutuksen korvaamisesta etäyhteyksillä tai roboteilla, kun taas toiset ajattelevat, että robottien käyttö voi vapauttaa aikaa ikäihmisille lukemiseen tai heidän kanssaan keskustelemiseen. Lue lisää