Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lapsuusiän kuormittavat elämäntapahtumat, psykopatologia ja itsetuhoinen käyttäytyminen

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, sosiaalipsykiatria

Tutkimuksessa havaittiin, että osastonuoret olivat kokeneet huomattavasti enemmän kuormittavia elämäntapahtumia kuin kontrollinuoret. Lue lisää

Väitöspäivä 7.12.2018
Tekijä: Minna Rytilä-Manninen
Nimeke: Adverse Childhood Experiences, Psychopathology, and Self-Harming Behavior : A study of Finnish adolescent inpatients and their age- and gender-matched non-referred controls

Lasten yksinäisyys perhesiirtymissä

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, sosiaalityö

Erityistä tutkimuksessa on se, että lapset itse kuvaavat ja merkityksellistävät yksinäisyyttä erilaisissa perhesiirtymissä. Lue lisää

Väitöspäivä 15.12.2018
Tekijä: Outi Kauko
Nimeke: Lasten yksinäisyys perhesiirtymissä : Lasten merkityksenantoa tutkimassa

Psy­ko­lo­gi Eli­na Mart­ti­nen tut­kii huo­les­tu­nei­ta nuo­ria

Helsingin yliopiston uutinen 4.12.2018

Väitöskirjassaan Marttinen havaitsi, että 40 prosentilla 23-vuotiaista oli jollain tavoin epäselvä identiteetti. Osalla identiteetin etsintään liittyi masennusta tai uupumusta, osalla surun kokemusta. Lue lisää

Mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kär­sii yhä useam­pi opis­ke­li­ja – lah­joi­tus­ra­ha auttaa pit­kis­sä hoi­dois­sa

Helsingin yliopiston uutinen 23.11.2018

Noin 30 prosenttia opiskelijoista kokee tai on kokenut psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä. Neljä prosenttia kärsii ahdistuksesta ja seitsemän prosenttia masennuksesta. Lue lisää

Sosiaalinen hyljeksintä muuntaa tiedonkäsittelyä

Tampereen yliopiston uutinen 3.12.2018

Tampereen yliopiston tutkijoiden tuoreessa katsausartikkelissa todetaan, että ryhmän ulkopuolelle jättäminen vaikuttaa monin eri tavoin sosiaalisen tiedon käsittelyyn. Lue lisää

Tunteiden hallintaa digitaalisessa ympäristössä tutkitaan Tampereella

Tampereen yliopiston uutinen 3.12.2018

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia miten tunteet viriävät, mitkä ovat niiden käyttäytymisseuraukset ja miten tunteiden säätelyä voisi edistää sosiaalisessa mediassa. Lue lisää