Uutta tutkimusta 22.6.2017

Uutta tutkimusta – tiedotteeseen kootaan tietoa tuoreista väitöksistä ja tutkimuksista.

Varhaisten perhesysteemien merkitys lapsen tunteiden säätelylle ja mielenterveydelle

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Lapsen syntymä perheeseen on usein odotettu ja syvää merkityksellisyyden kokemusta tuottava tapahtuma. Siirtymä vanhemmuuteen kuitenkin myös pakottaa vanhemmat uudistamaan parisuhdetta ja ratkaisemaan vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Samalla kun vanhemmat kohtaavat perhesuhteiden uudistumiseen liittyviä haasteita, vauva käy läpi yhden ihmiselämän intensiivisimmistä kehitysvaiheista. Lue lisää

Väitöspäivä 22.6.2017
Tekijä: Jallu Lindblom
Nimeke: Significance of early family environment on children’s affect regulation : From family autonomy and intimacy to attentional processes and mental heal

Lähijohtaminen ja työntekijöiden hyvinvointi

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Väitöstutkimuksen mukaan työntekijöiden psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta esimiestyössä korostuu erityisesti oikeudenmukaisuuden, kuten kunnioittavan ja tasapuolisen kohtelun, merkitys. Psykologinen hyvinvointi käytettävissä olevana energiana on kuitenkin ratkaiseva yksilöllinen voimavara työntekijälle itselleen, sillä se mahdollistaa työn vaatimuksiin vastaamisen ja edistää myönteisiä havaintoja lähijohtamisen piirteistä. Lue lisää

Väitöspäivä 28.6.2017
Tekijä: Kaisa Perko
Nimeke: Leadership and employee well-being : A psychological perspective based on resource theories

Ruoka-apu vakiintunut osaksi suomalaista hyvinvointivaltiota – huono-osaisuus kasautuu leipäjonoissa käyvillä

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia

Ruoka-apua saavat suomalaiset ovat kaikilla koetun hyvinvoinnin ja niukkuuden mittareilla mitattuna heikommassa asemassa kuin väestö keskimäärin, osoittaa valtiotieteiden maisteri Maria Ohisalon väitöstutkimus ruoka-avun saajien hyvin- ja pahoinvointikokemuksista. Lue lisää

Väitöspäivä 15.6.2017
Tekijä: Maria Ohisalo
Nimeke: Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus

ADHD:stä tai Aspergerin oireyhtymästä kärsivät nuoret tarvitsevat tukea aikuistumisessa

THL:n tiedote 20.6.2017

Aspergerin oireyhtymän tai ADHD:n kaltaisista neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivillä nuorilla aikuisilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa opiskelu- ja työelämästä. Lue lisää

Pedasensistä hyötyy sekä lapsi että aikuinen

Helsingin yliopiston tiedote 20.6.2017

Miten parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja lisätä lastentarhanopettajien vuorovaikutustaitoja ja pedagogista sensitiivisyyttä ryhmätasolla? Kysymyksiin vastaa PedaSens-tutkimus- ja kehittämishanke. Lue lisää

Memocate tarjoaa uusia työkaluja muistisairaiden hoivaan

Helsingin yliopiston tiedote 20.6.2017

Helsingin yliopiston tutkimukseen perustuva start up -yritys tarjoaa ratkaisuja muistisairauksista johtuviin vuorovaikutuksen ongelmiin. Lue lisää