Uutta tutkimusta 8.6.2017

Uutta tutkimusta -tiedotteeseen kootaan tietoa tuoreista väitöksistä ja tutkimuksista.

Terveydenhuollossa on pysyviä sosiaaliryhmien välisiä eroja

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Sosioekonominen oikeudenmukaisuus ei kaikilta osin toteudu terveydenhuollossa, kertoo tuore väitöstutkimus. Siinä tutkittiin sepelvaltimotoimenpiteitä sekä vältettävissä olevia kuolemia terveydenhuollon saatavuuden ja laadun indikaattoreina. Lue lisää

Väitöspäivä 9.6.2017
Tekijä: Sonja Lumme
Nimeke: Developing methodology of measuring socioeconomic equity in health care using register data

Nuoremmat varusmiesikäluokat aiempaa sosiaalisempia

Helsingin yliopiston tiedote 6.6.2017

Itseluottamuksen, seurallisuuden ja johtamismotivaation kaltaiset persoonallisuuspiirteet vahvistuvat tasaisesti, kun 1970-luvun lopussa syntyneitä varusmiesikäluokkia verrattiin 1960-luvulla syntyneisiin. Lue lisää

Perhehoidon laatu varmistetaan yhtenäisillä toimintamalleilla

STM:n uutinen 6.6.2017

Perhehoidon hyvä laatu varmistetaan valmentamalla, kouluttamalla ja tukemalla perhehoitajia, käyttämällä yhtenäisiä toimintamalleja sekä huolehtimalla perhehoidossa olevan lapsen, nuoren ja aikuisen osallisuudesta. Näin todetaan Hyvä perhehoito -työryhmän loppuraportissa. Lue lisää

Supermammat

Tampereen yliopiston tiedote 7.6.2017

Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia: tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä on uusi, avoimesti verkossa luettava teos. Se tarkastelee vertaisryhmää, joka esiintyy peitenimellä Supermammat. Kyseessä on kolmannen sektorin toimija, joka on palvellut äitejä lapsineen lähestulkoon kolmen vuosikymmenen ajan. Lue lisää