Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.10.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

An­ka­ra it­se­kriit­ti­syys on yh­tey­des­sä eri­tyi­ses­ti kes­ki-ikäis­ten ma­sen­nus­po­ti­lai­den heik­koon toi­min­ta­ky­kyyn

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Masennuksen hoidossa olisi hyödyllistä keskittää huomio oireiden lukumäärän lisäksi myös keskeisimpiin yksittäisiin masennusoireisiin. Lue lisää

Väitöspäivä 16.10.2019
Tekijä: Regina García Velázquez
Nimeke: Symptom-level analysis of depression and functional impairment: Evidence from population-based studies.

Kor­keat vaa­ti­muk­set uu­vut­ta­vat van­hem­mat

Jyväskylän yliopiston uutinen 9.10.2019

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -hankkeessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa, mitkä asiat uuvuttavat suomalaiset vanhemmat. Lue lisää

Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeen käyttäjillä enemmän sairaalapäiviä

Itä-Suomen yliopiston uutinen 7.10.2019

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Suomen Akatemian rahoituksella ja tutkimukset julkaistiin Journal of American Medical Directors Association-lehdessä. Lue lisää

Alle puolet niistä, joilla on itsemurha-ajatuksia, hakee apua mielenterveyspalveluista

THL:n uutinen 10.10.2019

Tämä käy ilmi tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin itsemurha-ajatuksia, mielenterveysongelmia ja terveyspalvelujen käyttöä niiden vuoksi eri alueilla Suomessa. Lue lisää

Work and Wellbeing: A Job Guide for People with Mental Health Conditions

Joblist 6.8.2019

For those diagnosed with mental health disorders, employment can be an essential part of ongoing recovery. Read more

 

 

 


Yhteystiedot

Ella Mustamo
Informaatikko

+358 50 331 8325