Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.10.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

An­ka­ra it­se­kriit­ti­syys on yh­tey­des­sä eri­tyi­ses­ti kes­ki-ikäis­ten ma­sen­nus­po­ti­lai­den heik­koon toi­min­ta­ky­kyyn

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Masennuksen hoidossa olisi hyödyllistä keskittää huomio oireiden lukumäärän lisäksi myös keskeisimpiin yksittäisiin masennusoireisiin. Lue lisää

Väitöspäivä 16.10.2019
Tekijä: Regina García Velázquez
Nimeke: Symptom-level analysis of depression and functional impairment: Evidence from population-based studies.

Kor­keat vaa­ti­muk­set uu­vut­ta­vat van­hem­mat

Jyväskylän yliopiston uutinen 9.10.2019

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -hankkeessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa, mitkä asiat uuvuttavat suomalaiset vanhemmat. Lue lisää

Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeen käyttäjillä enemmän sairaalapäiviä

Itä-Suomen yliopiston uutinen 7.10.2019

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Suomen Akatemian rahoituksella ja tutkimukset julkaistiin Journal of American Medical Directors Association-lehdessä. Lue lisää

Alle puolet niistä, joilla on itsemurha-ajatuksia, hakee apua mielenterveyspalveluista

THL:n uutinen 10.10.2019

Tämä käy ilmi tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin itsemurha-ajatuksia, mielenterveysongelmia ja terveyspalvelujen käyttöä niiden vuoksi eri alueilla Suomessa. Lue lisää

Work and Wellbeing: A Job Guide for People with Mental Health Conditions

Joblist 6.8.2019

For those diagnosed with mental health disorders, employment can be an essential part of ongoing recovery. Read more