Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.5.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sen väes­tön­osan ter­vey­teen liit­tyy eri­tyi­siä huo­le­nai­hei­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Liikkumisvaikeudet ja mielenterveysoireet ovat yleisempiä Suomessa asuvissa venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisissa väestöryhmissä koko väestöön verrattuna. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2018
Tekijä: Shadia Rask
Nimeke: Diversity and Health in the Population: Findings on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus on pääosin hyvä

THL:n uutinen 9.5.2018

Aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveyspalveluiden tarpeen tunnistivat lähes kaikki vastaanottokeskukset. Lue lisää

Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, kasvatustiede

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta koulussa. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2018
Tekijä: Johanna Mäki-Havulinna
Nimeke: Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä

Opetusdialogin laatu on yhteydessä oppimiseen

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede

Tutkimuksessa tarkasteltiin dialogin erilaisia malleja ja niiden laatua. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2018
Tekijä: Heli Muhonen
Nimeke: Educational dialogue in the classroom : scaffolding, knowledge building and associations with academic performance

Työstressi lyhentää työuria merkittävästi

Väitöskirja, Turun yliopisto, kansanterveystiede

Epäsuhta työn vaatimusten ja omien vaikutusmahdollisuuksien välillä sekä vähäiseksi koettu työn palkitsevuus suhteessa työssä tarvittavaan ponnisteluun jopa kaksinkertaistivat työkyvyttömyyseläkeriskin. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2018
Tekijä: Anne Juvani
Nimeke: Work-related stress and disability pension

Te­ko­ä­ly tar­vit­see ih­mi­sen apua: kol­me syy­tä opis­kel­la sen pe­rus­teet nyt

Helsingin yliopiston uutinen 8.5.2018

Tekoäly ei tuhoa meitä, mutta se voi saada meidät syrjimään toisiamme. Lue lisää