Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 10.9.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Avoin dialogi parantaa vaikeiden mielenterveysongelmien hoitotulosta

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Tutkimus on osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen vuodesta 1987 jatkunutta yhteistyöprojektia. Lue lisää

Väitöspäivä 19.9.2020
Tekijä: Tomi Bergström
Nimeke: Life after integrated and dialogical treatment of first-episode psychosis: long-term outcomes at the group and individual level

Psykoterapeutit kaipaavat eettistä keskustelua työstään

Monitieteellisen psykoterapiatutkimuksen alaan kuuluva tutkimus selvitti, mitä psykoterapeutit ajattelevat oman työnsä etiikasta ja miten he mieltävät etiikan osaksi omaa työtään. Lue lisää

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Väitöspäivä 12.9.2020
Tekijä: Päivi Kangas
Nimeke: Etiikka on työmme ydin – Psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa

Psy­ko­pa­ti­aa ja skit­so­fre­ni­aa en­nus­ta­via te­ki­jöi­tä nä­kyy jo vas­ta­syn­ty­neen ai­vo­so­luis­sa

Helsingin yliopiston uutinen 9.9.2020

Mielenterveysongelmien riskiä kannattaa ryhtyä testaamaan vasta kun sairauksiin on löydetty ennaltaehkäiseviä hoitoja. Lue lisää

Suicide risk in young people who self-harm and visit emergency departments

The Mental Elf 9.9.2020

Within suicide prevention strategies we can see targeted interventions for every age group. Read more

The importance of primary prevention in managing the mental health impacts of COVID-19

Mental Health & Prevention, September 2020

Many countries will experience a ‘wave’ of COVID-19 related mental disorders as a result of an increase in risk factors linked to the pandemic. Read more