Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Mie­len­ter­vey­den häi­riöt vie­vät yhä useam­man nuo­ren työ­ky­vyn – vain joka vii­des pa­laa py­sy­väs­ti työ­mark­ki­noil­le

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys lisääntyi 30 % vuodesta 2005 vuoteen 2015. Työelämään paluuta edistää psykoterapian ja työhön suuntaavan kuntoutuksen yhdistelmä, jota tulisi tarjota aikaisempaa useammalle. Lue lisää

Väitöspäivä 5.10.2018
Tekijä: Pauliina Mattila-Holappa
Nimeke: Mental health and labour market participation among young adults

Päihteiden käyttö teini-iässä lisää riskiä sairastua psykoosisairauksiin

Väitöskirja, Oulun yliopisto, psykiatria

Kannabiksen käyttö, tupakointi ja imppaaminen teini-iässä lisäävät riskiä sairastua myöhemmin psykoosiin. Lue lisää

Väitöspäivä 5.10.2018
Tekijä: Antti Mustonen
Nimeke: Adolescent substance use and risk of psychosis in the Northern Finland Birth Cohort 1986

Hen­gi­tys­har­joi­tuk­sel­la li­sä­te­hoa musiik­ki­te­ra­pi­aan

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, musiikkitiede

Improvisaatiopohjainen musiikkiterapia on tutkimusten perusteella tehokas hoitomuoto useissa emotionaalisissa häiriöissä, kuten masennuksessa. Lue lisää

Väitöspäivä 13.10.2018
Tekijä: Olivier Brabant
Nimeke: Using altered states of consciousness in improvisational music therapy : the potential of resonance frequency breathing

Qu­eer-men­nei­syys on mo­ni­nai­sem­paa kuin ny­kyi­set kä­si­tyk­set sek­su­aa­li­suu­des­ta an­ta­vat ym­mär­tää

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Kiinnostus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyteen on kasvanut yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääntyessä ja tutkimuksen moninaistuessa. Lue lisää

Väitöspäivä 5.10.2018
Tekijä: Riikka Taavetti
Nimeke: Queer Politics of Memory - Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts

Eli­ni­kä maan­paos­sa: so­ta­lap­si­ko­ke­mus joh­ti si­säi­seen tyh­jyy­teen

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Väitöstutkimus pureutuu toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin jääneiden sotalasten käsityksiin siitä, mitä evakuointi oli heille merkinnyt. Lue lisää

Väitöspäivä 13.10.2018
Tekijä: Barbara Mattson
Nimeke: A lifetime in exile: Finnish war children in Sweden after the war. An interview study with a psychological and psychodynamic approach