Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.2.2021

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lapsen käyttäytyminen ja tarkkavaisuus sekä äidin raskaudenaikainen stressi ovat yhteydessä varhaislapsuuden suolistomikrobistoon

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykiatria

Äidin raskaudenaikainen pitkittynyt psyykkinen oireilu ja pitkäaikaiset hiusnäytteistä mitatut kortisolipitoisuudet ovat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen. Lue lisää

Väitöspäivä 12.2.2021
Tekijä: Anna-Katariina Aatsinki
Nimeke: Maternal prenatal stress, infant microbiota, brain, and behavioral development: The FinnBrain Birth Cohort Study

Pakkotoimien käyttö on yleistä psykiatrisessa sairaalahoidossa

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, terveystiede

Väitöstutkimus osoitti, että pakkotoimia käytetään psykiatrisessa sairaalahoidossa usein, ja hoitotyön johtajien asenteet ovat yhteydessä niiden käyttöön. Lue lisää

Väitöspäivä 29.1.2021
Tekijä: Emilia Laukkanen
Nimeke: Coercive measures in Finnish psychiatric inpatient care – special emphasis on psychiatric nursing managers’ attitudes

Saat­to­hoi­to­po­ti­las saa loh­tua tai­tees­ta ja luon­nos­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, uskontotiede

Hoitoympäristö vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaan fyysiseen, psykososiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Väitöspäivä 30.1.2021
Tekijä: Maija Butters
Nimeke: Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics - An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland

Kes­ko­sel­le lau­la­mi­nen ken­gu­ru­hoi­don ai­ka­na vä­hen­tää äi­din ah­dis­tus­ta ja vah­vis­taa äi­din ja vau­van suh­det­ta

Helsingin yliopiston uutinen 19.1.2021

Keskosten äidit kokevat usein sairaalassa stressiä, huoli vauvan selviytymisestä voi olla suuri ja tämä kohottaa riskiä ahdistukselle ja masennukselle. Lue lisää

Suicide in children and young people can happen without warning

The Mental Elf 4.2.2021

There are a relatively large number of children and young people for whom there are no clear warning signs of suicide (explicit risks) and who also have low rates of less direct risk factors for suicide. Read more

Acute hospital wards: caring of people with mental health problems

The Mental Elf 26.1.2021

A mental health need may also be present in other wards and departments. Read more