Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.4.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Van­hem­muus vah­vis­taa nuo­ren ai­kui­sen iden­ti­teettiä työ­tä voi­mak­kaam­min

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Epävarmuus omasta identiteetistä on yleistä suomalaisten nuorten aikuisten keskuudessa. Epävarmuus näyttää jopa voimistuvan kolmannen vuosikymmenen loppua kohden. Lue lisää

Väitöspäivä 12.4.2019
Tekijä: Rasmus Mannerström
Nimeke: Uncertain future plans – Personal identity among Finnish youth and its links with well-being, digital engagement and socio-economic circumstances

Tut­ki­jat sel­vit­tä­vät, mi­ten ai­vot synk­ro­noi­tu­vat yh­teis­työn ai­ka­na

Helsingin yliopiston uutinen 1.4.2019

Mitä hyötyä empatiasta on, kun ongelmia ratkotaan yhdessä? Entä mitä aivoissa tapahtuu, kun empatia toimii? Lue lisää

Valtakunnallinen ohjelma keskittyy lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyyn

THL:n uutinen 5.4.2019

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa tehdään viiden ministeriön yhteistyönä. Lue lisää