Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.10.2017

Tuo­re väi­tös tu­kee mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Sote-uudistuksen kannalta ajankohtainen väitöstutkimus osoittaa, että suuremmalle väestöpohjalle voidaan tarjota yksilöllisempiä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Lue lisää

Väitöspäivä 14.10.2017
Tekijä: Taina Ala-Nikkola
Nimeke: Mielenterveyspalveluiden rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen sairaanhoitopiirien alueella

Rikoskierteestä irtaudutaan parhaiten pitkäkestoisten ihmissuhteiden avulla

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka

Subjektiivista hyvinvointia voidaan tavoitella ajasta ja paikasta rippumatta. Subjektiivinen hyvinvointi, joka käsitteenä lähestyy onnellisuutta, on ihmisen toiminnan universaali tavoite. Väitöskirjan aiheena on rikoksen uusijoiden subjektiivisen hyvinvoinnin rakentuminen eri elämänalueilla. Lue lisää

Väitöspäivä 13.10.2017
Tekijä: Katariina Waltzer
Nimeke: Rikoksen uusijan elämänkulku: hyvinvoinnin ja syrjäytymisen polut

Muuttuneet tajunnantilat ovat ihmismielen virtuaalitodellisuuksia

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykologia

Hypnoosin ja uneliaisuuden välillä on yhteys, osoittaa Turun yliopistossa väittelevä Levente Móró. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tiedostava psykedeelisten aineiden käyttö voi edistää itsetuntemusta ja henkilökohtaista mielenhallintaa. Lue lisää

Väitöspäivä 6.10.2017
Tekijä Levente Móró
Nimeke: Hallucinatory Altered States of Consciousness as Virtual Realities

Loppuvuodesta syntynyt lapsi saa ADHD-diagnoosin todennäköisemmin

Turun yliopiston tiedote 10.10.2017

Peruskoulussa luokan nuorimman ja vanhimman lapsen ero voi olla jopa kaksitoista kuukautta. Ikäluokan nuorimpien kypsymättömyys saattaa johtaa virheelliseen arvioon aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä (ADHD), osoittaa Turun yliopiston ja Nottinghamin yliopiston tutkimus. Lue lisää

Lasten yksinäisyys ei ole lisääntynyt neljännesvuosisadan aikana

Turun yliopiston tiedote 3.10.2017

Lasten yksinäisyys on yleistä, mutta sen esiintyvyys ei ole muuttunut 24 vuoden aikana. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että noin joka viides lapsi kokee itsensä yksinäiseksi, ja psyykkiset oireet ovat yhteydessä yksinäisyyden tunteisiin. Lasten kokemaa yksinäisyyttä ja kokemuksen muuttumista ei ole aiemmin tutkittu vastaavanlaisella tutkimusasetelmalla. Lue lisää

Suo­ma­lais­ten it­seym­mär­ryk­sen jäl­jil­lä

Helsingin yliopiston tiedote 9.10.2017

Professori Ann Phoenix tarkastelee suomalaisten poikien maskuliinisuuksia ja identiteettejä. Häntä askarruttaa, miltä yhteiskuntamme näyttää tulevaisuudessa. Lue lisää

The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials

World Psychiatry, Research Report 21.9.2017

The rapid advances and adoption of smartphone technology presents a novel opportunity for delivering mental health interventions on a population scale. Read more