Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.11.2018

Inklusiivinen varhaiskasvatus ja vertaisvuorovaikutuksen rooli

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, kasvatustiede

Väitöstutkimuksesta ilmeni esimerkiksi, että lasten vertaisvuorovaikutuksessa ilmenevä kielenkäyttö, eleet ja leikin muodot vaikuttivat siihen, miten kehitysvammainen lapsi kykeni vahvistamaan ja lisäämään oman ilmaisunsa monimutkaisia muotoja. Lue lisää

Väitöspäivä 10.11.2018
Tekijä Juliane Ferreira
Nimeke: Inclusive Early Childhood Education and the Role of Peer Interaction: Brazil and Finland in dialogue

Katsekontakti vähentää valehtelemista

Tampereen yliopiston uutinen 8.11.2018

Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin toisen ihmisen katseen vaikutusta valehtelemiseen vuorovaikutteisessa koetilanteessa. Lue lisää

Uuden tutkimuksen mukaan äidit suosivat tyttäriä ja isät poikia

Turun yliopiston uutinen 5.11.2018

Tutkijoiden havainnot voivat jatkossa auttaa hahmottamaan jälkeläisten sukupuolen suosimisen liittyviä tutkimustuloksia, jotka ovat usein ristiriitaisia keskenään. Lue lisää

Äidin raskausajan ja synnytyksen jälkeiset mielenterveysoireet ovat yhteydessä vauvan kasvojenilmeisiin suuntautuvaan tarkkaavaisuuteen

Turun yliopiston uutinen, 31.10.2018

Kasvojenilmeisiin suuntautuva tarkkavaisuus on ihmisen selviytymisen kannalta yksi tärkeimmistä tarkkaavaisuuden muodoista, ja se alkaa kehittyä nopeasti heti syntymästä alkaen. Lue lisää

Open dialogue: A Review of the evidence

Psychiatryonline 18.10.2018

Variation in models of OD, heterogeneity of outcome measures, and lack of consistency in implementation strategies mean that although initial findings have been interpreted as promising, no strong conclusions can be drawn about efficacy. Read more