Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.2.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Leipäjonossa käyminen aiheuttaa häpeää ja voi johtaa huono-osaisen identiteettiin

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia

Tutkimus osoittaa, että leipäjonossa käy suomalaisen hyvinvointivaltion asukkaita, joilla on tarve täydentää heikkoa taloudellista tilannettaan erityisesti heikon perusturvan tason, rakenteellisen eläkeläisköyhyyden ja keski-ikäisten yksinäisten työttömien syrjäytymisalttiuden vuoksi. Lue lisää

Väitöspäivä 1.2.2018
Tekijä: Tuomo Laihiala
Nimeke: Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista: huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus

Elämäänsä tyytyväisten nuorten aikuisten määrä on viime vuosina laskenut

Kestävä kehitys 22.1.2018

Tyytyväisyys elämään liittyy nuorten aikuisten hyvinvoinnin kokemukseen ja kytkeytyy vahvasti tulevaisuuden uskoon ja uskoon yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Lue lisää

Kun al­kuin­nos­tus hii­puu, puo­let opis­ke­li­jois­ta uu­puu

Helsingin yliopiston uutinen 31.1.2018

Opiskelu-uupumus kehittyy opiskeluun liittyvän stressin seurauksena. Se voi ilmetä voimakkaana opiskeluun liittyvänä väsymyksenä, kyynisyytenä, negatiivisena suhtautumisena opiskeluun sekä riittämättömyyden tunteina. Lue lisää

Masennuksen vuoksi sairaalassa hoidettujen potilaiden itsemurhan riski väheni puoleen Suomessa

THL:n uutinen 26.1.2018

Psykiatrisessa sairaalahoidossa masennuksen vuoksi olleiden potilaiden riski kuolla itsemurhaan sairaalahoidon jälkeen on vähentynyt Suomessa merkittävästi vuoden 1991 jälkeen. Tulos ilmenee laajasta suomalaisesta kohorttitutkimuksesta, jossa seurattiin 56 826 ensimmäistä kertaa masennuksen vuoksi psykiatrisessa sairaalahoidossa vuosina 1991–2011 ollutta potilasta. Lue lisää

Exploiting routine data for international benchmarking of quality in mental health care

Wiley Online Library 19.1.2018

Service users, informal carers, policy makers and the general public increasingly demand that mental health systems provide good “value for money”, and thus the need for validated, meaningful and purposeful data on quality of mental health care is growing. Read more