Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.4.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Tie­tyt tem­pe­ra­ment­ti­piir­teet sekä ma­sen­nusoi­reet ovat yh­tey­des­sä pa­ra­noi­di­seen ajat­te­luun

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Tuoreessa väitöstutkimuksessa selvisi myös, että tietyt luonnepiirteet ja niihin liittyvät läheiset ja luottamukselliset sosiaaliset suhteet suojasivat paranoidiselta ajattelulta niitä yksilöitä, joilla oli temperamenttisidonnainen alttius paranoidisuudelle. Lue lisää

Väitöspäivä 13.4.2018
Tekijä: Aino Saarinen
Nimeke: The relationships of temperament, character, and depressive symptoms with paranoid ideation

Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti

Helsingin yliopiston uutinen 9.4.2018

Helsinkiin uudenlaisen nuorisotilan, jossa yhdistyisivät Walkers-talon vahvuudet: nuoret viihtyisivät, mutta talossa työskentelisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lue lisää

Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen - juomisen tilalle on löytynyt parempaa tekemistä

THL:n uutinen 9.4.2018

Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä on kolme: alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin. Lue lisää

Pakolaisten mielenterveyden edistämiseksi tarvitaan koordinaatiota ja osaamisen jakamista

THL:n uutinen 10.4.2018

Suomeen tarvitaan valtakunnallinen pakolaisten psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä koordinaatiokeskus, joka muun muassa keräisi yhteen ja jakaisi aiheeseen liittyvää tietoa sekä koordinoisi asiantuntijaverkostoa. Lue lisää

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot yleistyneet kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti naisilla

Kelan tutkimusblogi 4.4.2018

Mielenterveysperusteisia sairauspoissaolokausia alkoi vuonna 2017 noin 16 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu näkyy kaikissa ikäryhmissä, naisilla jyrkempänä kuin miehillä. Suurin osa kasvusta aiheutui masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä. Lue lisää