Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.3.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Toivo on yleisesti tunnustettu yhdeksi kriittiseksi tekijäksi mielenterveyshäiriöistä selviytymisessä

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, hoitotiede

Toivoa ja sen merkitystä on terveystieteissä tutkittu useissa potilasryhmissä sekä eri näkökulmista. Oikeuspsykiatriselle potilaalle toivo on kantava voima, joka auttaa potilasta päivästä toiseen.
Lue lisää

Väitöspäivä 9.3.2018
Tekijä: Saija Turpeinen
Nimeke: Substantiivinen teoria oikeuspsykiatrisen potilaan toivon ylläpitämisestä

Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa

Väitöskirja, Lapin yliopisto, hallintotiede

Yliopistojen toimintakyky ja elinvoimaisuus perustuvat tiedeyhteisön hyvään työvointiin, missä psykologisten sopimusten tila on keskeinen kysymys. Lue lisää

Väitöspäivä: 23.2.2018
Tekijä: Riitta Nurkkala
Nimeke: Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa: tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto

Maahanmuuttajien ammatillisessa ohjauksessa on kehitettävää

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityö

Väitöksessä tutkitaan, millaisia orientaatioita ohjauksessa on tunnistettavissa. Tutkimuksen perusteella alkuvaiheessa käytetään usein kognitiivis-behavioraalista orientaatiota, jossa sanallinen ja kädestä pitäen näyttäminen ovat työmenetelmänä. Työskentely- ja arviointivaiheessa esiintyy psykodynaamista ja konstruktivistista orientaatiota, jolloin pääasiallisena työmenetelmänä on keskustelu. Lue lisää

Väitöspäivä 2.3.2018
Tekijä Eine Pakarinen
Nimeke: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: kohti interkulttuurista ohjausta

Alkoholin suurkuluttajilla on paljon pitkiä poissaoloja mielenterveyden häiriöiden takia

TTL:n tiedote 28.2.2018

Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittivät, aiheuttaako runsas alkoholinkäyttö pitkiä sairauspoissaoloja. Huomioon otettiin muun muassa muut elintavat, lähtötason sairaudet ja työolot. Tutkimus julkaistiin tieteellisen BMC Public Health -lehden numerossa 1/2018. Lue lisää

Vanhemmuuden varhaisen tuen interventioiden kustannusvaikuttavuus

Yhteiskuntapolitiikka 1/2018

Viime vuosina lastensuojelunpalveluiden käyttömäärät ovat kasvaneet. Kuitenkin usein lapsuuden ongelmiin voitaisiin tarttua jo aikaisemmin preventiivisillä palveluilla. Lue lisää