Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.2.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Pienryhmien dynamiikkaa ohjaavat usein huomaamattomat moraalijärjestykset

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalipsykologia

Tutkimuksessa tarkasteltiin työelämän pienryhmien dynamiikkaa kielellisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lue lisää

Väitöspäivä 15.2.2020
Tekijä: Pasi Hirvonen
Nimi:  Positioning dynamics in small groups: A microcultural small group study in the context of meeting interaction

Perheväkivallan tunnistamista ja kirjaamista parannettava terveydenhuollossa

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, hoitotiede

Tutkimusaineisto kerättiin sairaalan sähköisistä potilasasiakirjoista sekä kyselylomakkeilla.
Lue lisää

Väitöspäivä 31.1.2020
Tekijä: Salla Kivelä
Nimeke: The Documentation of Family Violence in Healthcare and the Associations of Violence on Well-Being

Varhainen keskosuus nostaa vastasyntyneen riskiä myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön

Turun yliopiston uutinen 7.2.2020

Tutkimuksessa huomioitiin vanhempien ikä ja psykiatriset ja päihdediagnoosit, äidin sosio-ekonominen asema sekä tupakointi. Lue lisää

Lasten ja nuorten ADHD:n lääkehoito yleistyy edelleen Suomessa

Turun yliopiston uutinen 7.2.2020

Tuoreet tulokset osoittavat, että lääkehoidon yleistymiskehitys ei ole toistaiseksi tasaantunut, toisin kuin esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

STM:n uutinen 11.2.2020

Lähtökohtana on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla. Lue lisää

THL on julkaissut väkivaltasanaston

THL:n uutinen 7.2.2020

Jos väkivaltailmiön käsitteitä ei ole yhteisesti määritelty, emme välttämättä ymmärrä toisiamme, vaikka puhuisimme samasta asiastaLue lisää