Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 13.9.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Nel­jäl­lä käyn­ti­ker­ral­la pit­kä­ai­kais­ta apua mie­lia­la­oi­rei­siin

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Väitöstutkimus osoittaa lyhytkestoisen hyväksyntä- ja arvopohjaisen psykologisen hoitomallin vaikuttavuuden osallistujien kokemien mielialaoireiden hoidossa. Lue lisää

Väitöspäivä 19.9.2018
Tekijä: Aino Kohtala
Nimeke: ACTing for depressive symptoms : a longitudinal study of a brief 4-session acceptance- and value-based intervention for symptoms of depression

Verkkopohjaisilla ohjelmilla voidaan tukea masentuneiden nuorten mielenterveyttä

Väitöskirja, Turun yliopisto, hoitotiede

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan esille nuorten omat kokemukset ohjelmien käytöstä. Lue lisää

Väitöspäivä 14.9.2018
Tekijä: Katriina Anttila
Nimeke: Web-based interventions supporting the mental health of adolescents with depression

Yksinkertainen seula auttaa kouluterveydenhuoltoa löytämään syömishäiriöön viittaavan oireilun

Väitöskirja, Turun yliopisto, nuorisopsykiatria ja hoitotiede

Ilman seulontaa syömishäiriöriskiryhmään kuuluvaksi tunnistettiin vain yksi kahdestakymmenestä nuoresta. Lue lisää

Väitöspäivä 14.9.2018
Tekijä: Lea Hautala
Nimeke: Eating pathology – a challenge in school health care

Koh­tu­kuo­le­mis­sa su­rul­le tu­lee an­taa ti­laa sen kai­kis­sa il­me­ne­mis­muo­dois­sa

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, teologia

Monet vanhemmat kuitenkin kokevat, että kohtukuolemia vähätellään, tuore väitös osoittaa. Lue lisää

Väitöspäivä 21.9.2018
Tekijä: Juha Itkonen
Nimeke: Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun

Perusterveydenhuolto tarjoaa edellytykset mielenterveysasiakkaiden omahoidolle

Väitöskirja, Turun yliopisto, hoitotiede

Kun ihmisellä on riittävät tiedot omasta sairaudestaan ja sen hoidosta, hän pystyy havainnoimaan vointiaan arjessa, ja mikäli vointi muuttuu, hän osaa hakeutua saamaan apua. Lue lisää

Väitöspäivä 13.9.2018
Tekijä: Anu Vähäniemi
Nimeke: Opportunities for self-management in community-based mental health services for patients with schizophrenia