Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Työmuisti ja kyky tunnistaa tunteita ovat yhteydessä ironian tajuun

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykologia

Työmuisti ja kyky tunnistaa tunteita ovat yhteydessä ironian tajuun. Lue lisää

Väitöspäivä 25.1.2019
Tekijä: Henri Olkoniemi
Nimeke: Individual differences in processing written irony

Suo­ma­lais­tut­ki­mus avaa älyl­li­sen ke­hi­tys­vam­mai­suu­den pe­rin­nöl­lis­tä taus­taa

Helsingin yliopiston uutinen 12.2.2019

Älyllinen kehitysvammaisuus on suhteellisen yleinen sairaus - älyllinen suoriutuminen on merkittävästi huonompaa kuin väestössä keskimäärin ja merkittäviä haasteita sosiaalisissa tilanteissa ja arkielämässä. Lue lisää

Mitä nuo­ruus ker­too kes­ki-ikäi­sen iden­ti­teetis­tä?

Jyväskylän yliopiston uutinen 4.2.2019

Tuoreessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa osoitettiin nuorten aikuisten persoonallisuustyylien ennustavan identiteetin muotoutumista myöhemmin aikuisiällä. Lue lisää

Yhdenvertaisuus ei toteudu koulun kuraattori- ja psykologipalveluissa

THL:n uutinen 7.2.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus (OPH) toteuttivat yhteistyössä ensimmäisen valtakunnallisen tiedonkeruun perusopetuksen koulupsykologeille ja koulukuraattoreille keväällä 2018. Lue lisää

Alkoholin ongelmakäyttö osattava ottaa puheeksi työikäisten asioidessa terveydenhuollossa

THL:n uutinen 13.2.2019

Suurin osa alkoholisyistä kuolleista oli kontaktissa erikoissairaanhoitoon useita vuosia ennen kuolemaansa erityisesti tapaturmien ja muiden ulkoisten syiden vuoksi. Lue lisää