Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.3.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Yli­pai­nol­la vain heik­ko yh­teys mie­len­ter­veys­syis­tä joh­tu­vaan työ­ky­vyt­tö­myy­teen

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kaksisuuntaisen yhteyden painon ja mielenterveyden välillä, mutta yhteyden suuntaa ja sen merkitystä työssäkäyvillä ei tunneta riittävästi. Lue lisää

Väitöspäivä 15.3.2019
Tekijä: Anna Svärd
Nimeke: Body weight and mental health: a follow-up study on health functioning and work disability

Toiminnallisilla riippuvuuksilla ja päihderiippuvuuksilla on erilainen neurobiologia

Väitöskirja, Turun yliopisto, neurologia

Väitöstutkimus paljasti, että kaksi toiminnallista riippuvuutta, rahapeliriippuvuus ja ahmintahäiriö, ovat paitsi keskinäiseltä neurobiologialtaan erilaisia, ne myös eroavat päihderiippuvuuksista. Lue lisää

Väitöspäivä 15.3.2019
Tekijä: Joonas Majuri
Nimeke: Dopamine, opioid and serotonin neurotransmission in behavioral addictions

Tutkimus sel­vit­tää, mi­ten psy­kiat­rian po­likli­ni­kal­la kom­mu­ni­koi­daan

Helsingin yliopiston uutinen 8.3.2019

Mielenterveysongelman tulkinta ei ole aina helppoa, mutta vaikeaa voi olla myös kertoa diagnoosi potilaalle. Tutkijat etsivät keinoja, joilla lääkärin ja potilaan yhteistyö paranisi. Lue lisää

Ilmastoahdistus: tuore kysely

Panu Pihkalan blogi 13.3.2019

Kysely oli yksi ensimmäisistä, joissa kysyttiin suoraan ahdistuksen ja syyllisyyden määrää Tulokset ovat kiinnostavia, mutta paljon jää myös avoimeksi. Lue lisää