Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.3.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lapset peittoavat aikuiset tunnetaitojen opettamisessa

Väitöskirja, Lapin yliopisto, kasvatustiede

Tutkimuksen mukaan lapset kokivat turvalliseksi jakaa tunteitaan toistensa seurassa, mutta aikuisten ulottumattomissa. Myös leikit olivat sisällöiltään varsin tunnerikkaita, jossa lelujen kautta harjoiteltiin tunneälyn käyttöä, sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta. Lue lisää

Väitöspäivä 9.3.2018
Tekijä: Mirja Köngäs
Nimeke: ”Eihän lapsil ees oo hermoja” - Etnografinen tutkimus lasten tunneälystä päiväkotiarjessa.

Työyhteisöä kehittämällä työhyvinvoiva kouluyhteisö

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede

Toisen työn arvostaminen, avoin ja luottamuksellinen työilmapiiri sekä tuen saaminen johtajalta ja kollegoilta auttavat jaksamaan yhä haasteellisemmissa ja vaativammissa työympäristöissä. Lue lisää

Väitöspäivä 23.3.2018
Tekijä: Sari Laine
Nimeke: Occupational Well-being in School Communities − Action Research in Finnish and Estonian Schools 2009−2014

Talousvalinnat keskeisiä äitien hyvinvoinnille ja osallisuudelle

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö

Väitöksessä tutkitaan taloudellisia valintoja, joita pienten lasten äitiys tuo tullessaan toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Näkökulma korostaa yksilökohtaisten toimintamahdollisuuksien tärkeyttä hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Lue lisää

Väitöspäivä 9.3.2018
Tekijä: Katri Viitasalo
Nimeke: Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko: käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista

Tut­ki­jat: So­si­aa­li­työ vaa­tii aka­tee­mi­sen kou­lu­tuk­sen

Helsingin yliopiston uutinen 9.3.2018

Sosiaalityö on vaativaa, ja sen vuoksi myös sijaisten pätevyysvaatimukset ovat korkeat. Tärkeintä olisi tarjota ammattilaisille oikeanlaista tukea, jotta he jaksaisivat paremmin työssään. Lue lisää