Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.1.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Kouluhyvinvointi – mitä tehdä, kun ongelmia ilmenee?

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Väitöstutkimuksessaan tarkasteltiin kouluhyvinvointia motivaation, uupumuksen ja mielialan näkökulmasta. Lue lisää

Väitöspäivä 18.1.2020
Tekijä: Pauliina Parhiala
Nimeke: The role of learning difficulties and brief treatment for student well-being

Suo­ma­lai­nen mie­len­ter­veys­po­li­tiik­ka on unoh­ta­nut va­ka­vas­ti sai­raat ih­mi­set

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, teologia

Väitöskirjassa tutkitaan suomalaisen mielenterveyspolitiikan muodostumista mielisairaaloiden lakkauttamisen jälkeen. Lue lisää

Väitöspäivä 10.1.2020
Tekijä: Karoliina Ahonen
Nimeke: Suomalainen mielenterveyspolitiikka - Julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi

Unissa koetut tunteet voivat auttaa ymmärtämään unennäön tarkoitusta 

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykologia

Miksi ylipäätään näemme unia ja miksi niihin liittyy tällaisia tunnetiloja? Lue lisää

Väitöspäivä 18.1.2020
Tekijä: Pilleriin Sikka
Nimeke: Dream affect : conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams

Anna nuo­ren nuk­kua – uni suo­je­lee mie­len­ter­veyt­tä

Helsingin yliopiston uutinen, 23.12.2019

Ystävien kanssa seurustelu, somettaminen ja pelaaminen palkitsevat, mutta myös siirtävät nukahtamista edistävän hormonin, melatoniinin, erityksen käynnistymistä myöhäisemmäksi. Lue lisää

Tut­ki­jat sel­vit­tä­vät, mis­tä suo­ma­lai­set nä­ke­vät pai­na­jai­sia

Helsingin yliopiston uutinen 30.12.2019

Jokainen tunnistaa ylivoimaisesta työkuormasta nousevat stressiunet ja sen, ettei kiireen tuntu helpota edes yöksi. Lue lisää

Ma­sen­nus voi ohit­taa neu­vo­lan seu­lan

 Helsingin yliopiston uutinen 13.1.2020

Lasta odottavan äidin masennus tulisi tunnistaa ja hoitaa mahdollisimman varhain. Lue lisää

Äidin raskausajan D-vitamiinin puutos on yhteydessä lapsen kohonneeseen ADHD-riskiin

Turun yliopiston uutinen 27.12.2019

Raskaudenaikainen D-vitamiinivaje voi vaikuttaa sairastumiseen esimerkiksi perimän, tupakoinnin ja sosiaalisten tekijöiden ohella. Lue lisää

Tut­ki­jat kar­toit­ti­vat 123 tek­niik­kaa mo­ti­vaa­tion ja käyt­täy­ty­mi­sen it­se­sää­te­lyyn

Helsingin yliopiston uutinen 31.12.2019

Listaukseen on kerätty sekä kognitiivis-emotionaalisia strategioita että strategioita ympäristön ja sosiaalisten suhteiden säätelyyn. Lue lisää