Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 16.8.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Avio­ero li­sää psyy­ken­lää­ki­tys­tä ja nos­taa kuol­lei­suus­ris­kiä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotieteet

Tapaturmaisen, väkivaltaisen tai alkoholiperäisen kuoleman riski on voimakkaasti koholla heti avioeron jälkeen, varsinkin miehillä. Lue lisää

Väitöspäivä 17.8.2018
Tekijä: Niina Metsä-Simola
Nimeke: Divorce, mental health and mortality : A longitudinal register study                                 

Taukojen edut

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Väitöskirjatutkimus pyrki selvittämään, miten työntekijät voivat parhaiten palautua työn kuormituksesta lounastauoilla ja töiden jälkeen. Lue lisää

Väitöspäivä 17.8.2018
Tekijä: Marjaana Sianoja
Nimeke: The virtues of rest : Recovery from work during lunch breaks and free evenings

Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä kohonneeseen Alzheimerin taudin riskiin

Itä-Suomen yliopiston uutinen 13.8.2018

Uni- ja rauhoittavina lääkkeinä käytettyjen bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää hieman Alzheimerin taudin riskiä. Lue lisää

Val­tao­sa työi­käi­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta nuk­kuu hy­vin tai mel­ko hy­vin

Helsingin yliopiston uutinen 13.8.2018

Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin yli 4800 henkilön unen laatua 36 vuoden ajan. Lue lisää

Association between physical exercise and mental health in 1·2 million individuals in the USA between 2011 and 2015

The Lancet August 08, 2018

Exercise is known to be associated with reduced risk of all-cause mortality, cardiovascular disease, stroke, and diabetes, but its association with mental health remains unclear. Read more