Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 17.8.2017

Masennus ja päihteiden käyttö keskinuoruudessa

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, nuorisopsykiatria

Väitöskirjassa tarkasteltiin itseilmoitettujen masennusoireiden ja päihteiden käytön välisiä yhteyksiä sekä mahdollisia sukupuolieroja. Tutkimuksessa selvitettiin myös itsetuhoisten ajatusten, joiden tiedetään liittyvän masentuneisuuteen, yhteyttä päihteiden käyttöön. Lue lisää

Väitöspäivä 18.8.2017
Tekijä: Antti Torikka
Nimeke: Depression and Substance Use in Middle Adolescence

Miten kiinnittyä kouluun?

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, kasvatustiede

Oppilaiden suhteet opettajiin ja vertaisiin voivat olla koulunkäynnin merkittävä voimavara. Ne eivät kuitenkaan aina tue oppilaan koulutyöhön kiinnittymistä, vaan koulutyössä pärjääminen edellyttää oppilaalta strategista osaamista sosiaalisissa suhteissa. Lue lisää

Väitöspäivä 18.8.2017
Tekijä: Sanna Ulmanen
Nimeke:  Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin

Ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta uuvuttaa opettajia

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Tuoreessa väitöskirjassa tarkastestellaan psykososiaalista kuormitusta aiheuttavien tekijöiden yhteyksiä heikentyneeseen terveyteen suomalaisten opettajien keskuudessa. Lue lisää

Väitöspäivä: 18.8.2017
Tekijä: Kia Gluschkoff
Nimeke: Psychosocial work characteristics, recovery, and health-related outcomes in teaching

Virtuaalihahmo saa sydämemme sykkimään

Helsingin yliopiston tiedote 10.8.2017

Kohtaamiset virtuaalitodellisuudessa vaikuttavat voimakkaasti ihmisten emotionaalisiin reaktioihin. Lue lisää

Environmental Determinants of Aggression in Adolescents: Role of Urban Neighborhood Greenspace

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry July 2016

Our novel findings support the benefits of neighborhood greenspace in reducing aggressive behaviors of urban-dwelling adolescents. Community-based interventions are needed to determine the efficacy of greenspace as a preemptive strategy to reduce aggressive behaviors in urban environments. Read more

Income inequality and mental illness-related morbidity and resilience: a systematic review and meta-analysis

The Lancet, July 2017

Income inequality negatively affects mental health but the effect sizes are small and there is marked heterogeneity among studies. Read more