Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.1.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveys Suomessa

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Sota- ja konfliktiolosuhteista paenneiden maahanmuuttajien mielenterveyttä kuormittavat ennen maahanmuuttoa ja sen jälkeen tapahtuvat vaikeat elämänkokemukset ja -tilanteet. Lue lisää

Väitöspäivä 19.1.2018
Tekijä: Saija Kankaanpää
Nimeke: Mental health among Somali origin migrants in Finland : Considerations for depressive symptom manifestation, causal attributions of mental health problems, and psychiatric assessment

Mielenterveysoireista kärsiviä lapsia ohjautuu yhä enemmän erikoissairaanhoitoon

THL:n tiedote 8.1.2018

Merkittävä joukko mielenterveyden oireista kärsiviä lapsia ei saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan erikoissairaanhoitoon, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä Kelan kanssa tekemä raportti. Lue lisää

Liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena

THL:n uutinen 9.1.2018

Mitä intensiivisemmin pojat harrastavat liikuntaa, ja mitä korkeammalla tasolla he kilpailevat, sitä vähemmän he oireilevat psyykkisesti nuorena aikuisena. Lue lisää

Mi­ten kou­lus­sa saa kos­ket­taa?

Helsingin yliopiston uutinen 9.1.2018

Tut­ki­mus ker­too, että kos­ket­ta­mi­nen li­sää luot­ta­mus­ta luo­kas­sa. Lue lisää

Nuorten syrjäytyminen käy myös yhteiskunnalle kalliiksi 

THL:n uutinen 11.1.2018

Ensimmäinen piikki syrjäytymisen kustannuksissa on nähtävissä jo lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. Tämä käy ilmi THL:n ja Sitran tutkimuksesta, joka luo kuvan syrjäytymisen kokonaiskustannuksista ihmisen elinkaaren mittaan. Tutkimus tukee näkemystä siitä, että koulutus on paras lääke sekä syrjäytymistä että sen kustannuksia vastaan. Lue lisää

Selvitys lastensuojelutyön kuormittavuudesta käynnistynyt

STM:n tiedote 10.1.2018

Selvitys tutkii henkilöstön riittävyyttä sekä etsii ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen. Työntekijöiden määrä sekä työn organisoiminen on todettu keskeisiksi lastensuojelun laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi useissa eri selvityksissä. Lue lisää