Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.12.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Mitä vä­hem­män yh­teis­kun­nas­sa on eriar­voi­suut­ta, sitä vä­hem­män on yk­si­näi­syyt­tä

Helsingin yliopiston uutinen 18.12.2018

Suomessa eniten yksinäisiä on nuorissa aikuisissa. Pitkittynyt yksinäisyys liittyy usein masennukseen ja fyysiseen sairastavuuteen, esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimien sairauksiin. Lue lisää

Kouluterveyskysely: Perheen yhteinen aika heijastuu vahvasti lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen

THL:n uutinen 17.12.2018

Lapset ja nuoret, jotka kokevat perheen yhteisen ajan riittämättömäksi, osallistuvat muita useammin kiusaamiseen, kokevat terveydentilansa huonommaksi, pitävät koulunkäynnistä vähemmän ja kokevat yleisemmin yksinäisyyttä. Lue lisää

Ym­pä­ris­tö­ah­dis­tuk­sen kes­kel­lä on toi­voa

Helsingin yliopiston uutinen 13.12.2018

Tietoisuus vaadittavien muutosten suuruudesta ja nopeudesta voi aiheuttaa voimattomuuden tunnetta. Ekoteologi Panu Pihkalan mukaan ympäristöahdistuksessa piilee oikein käsiteltynä myös rakentavan toiminnan ja poliittisen vaikuttamisen voima. Lue lisää

Avio­lii­ton tu­hoa­ja vai loh­tu yk­si­näi­syy­teen – Sek­si­ro­bot­ti he­rät­tää tun­tei­ta

Helsingin yliopiston uutinen 19.12.2018

Tällä hetkellä ensimmäiset ihmistä muistuttavat seksirobotit ovat ennakkotilattavissa Kaliforniasta. Niiden on spekuloitu joko lopettavan tai arkipäiväistävän seksikaupan. Ne joko tuhoavat avioliittoja tai maustavat parisuhteita, lohduttavat yksinäisiä tai ruokkivat toksisia käyttäytymismalleja. Lue lisää