Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.5.2021

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Ammattilaisten vahvat yhteistoimintataidot ovat välttämättömiä mielenterveyden edistämisen toimien onnistumiselle

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, liikuntatiede

Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin verkostoituminen ja kumppanuussuhteiden luominen organisaatio- ja sektorirajat sekä tieteenalat ylittäen on keskeistä. Lue lisää

Väitöspäivä 1.6.2021
Tekijä: Nina Tamminen
Nimeke: Mental health promotion competencies in the health sector

Vaikeudet yhdistää työ ja perhe-elämä ovat riski henkiselle jaksamiselle

THL:n uutinen 18.5.2021

THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin psyykkisen kuormittuneisuuden yhteyttä sosiodemografisiin tekijöihin, asumiseen ja perhe-elämään, elämäntapaan, sosiaaliseen tukeen sekä työhön liittyviin tekijöihin. Lue lisää

Jo kymmenen minuutin päivittäinen mindfulness-harjoittelu vähentää stressiä

Turun yliopiston uutinen 12.5.2021

Tämä selvisi noin 500 yliopiston opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä käsittäneessä psykologian tutkimuksessa Turun yliopistossa. Lue lisää

Entrapment and suicidal ideation: The protective roles of presence of life meaning and reasons for living

Suicide and Life-Threatening Behavior 17.5.2021

The integrated motivational–volitional model of suicide proposes that feelings of entrapment play a key role in the development of suicidal ideation. Read more

Music therapy for depression: I want more reliable research

The Mental Elf 15.5.2021

This review suggests that music therapy and music medicine reduce depressive symptoms. Some specific music therapy methods may be more effective than others. Read more