Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 20.6.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Näkemykset hyvästä alkoholikasvatuksesta ovat ristiriitaisia

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, kasvatustiede

Millaisia odotuksia vanhempiin kohdistuu muiden vanhempien, asiantuntijoiden ja verkkokeskustelijoiden tahoilta? Lue lisää

Väitöspäivä 19.6.2019
Tekijä: Jenni Helenius
Nimeke: Alkoholikasvatus ja hyvä vanhemmuus. Vanhempien, verkkokeskustelijoiden ja asiantuntijoiden näkökulmia

Parisuhdeväkivallan sovittelukäytännöissä sekä rikos, uhrius että tekijyys häivyttyvät

Väitöskirja, Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteet

Kansainvälisesti mitattuna parisuhdeväkivalta on Suomessa yleinen ja vakava ongelma. Samaan aikaan kansainvälisesti katsoen meillä lähisuhdeväkivaltatapausten sovittelumenettely on käytössä poikkeuksellisen laajasti ja sovittelualoitteiden määrät ovat vuosittain kasvaneet merkittävästi. Lue lisää

Väitöspäivä 1.6.2019
Tekijä: Tiina Qvist
Nimeke: Parisuhdeväkivallan sovittelu Suomessa

Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen syyt ovat sy­väl­lä yh­teis­kun­nan ra­ken­teis­sa – tut­ki­jat pi­tä­vät yk­si­lö­kes­keis­tä lä­hes­ty­mis­ta­paa on­gel­mal­li­se­na

Helsingin yliopiston uutinen 12.6.2019

Yhteiskunnasta syrjäytyneiksi määriteltyjen nuorten ongelmia pyritään korjaamaan lyhytkestoisin ratkaisuin. Tutkijat peräänkuuluttavat rakenteellisia muutoksia ja pitkäkestoista rahoitusta. Lue lisää

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet yli 18-vuotiailla nuorilla, mutta eivät alaikäisillä

THL:n uutinen 14.6.2019

Vuosien 2014─2015 tilastojen mukaan kannabista oli joskus elämänsä aikana kokeillut tai käyttänyt 31 prosenttia yli 18-vuotiaista nuorista. Lue lisää

Turvapaikanhakijoilla on runsaasti masennus- ja ahdistusoireita - uutta tietoa hakijoiden terveydestä

THL:n uutinen 18.6.2019

Jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä masennus- ja ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suomeen tuloa vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten joutunut väkivallan kohteeksi   Lue lisää