Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.11.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Tunnesäätelyn vaikeus liittyy useisiin terveysongelmiin ja lapsuuden emotionaaliseen laiminlyöntiin

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykiatria

Kaikki ihmiset tuntevat tunteita, mutta osalle niiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on vaikeampaa. Lue lisää

Väitöspäivä 22.11.2019
Tekijä: Jani Kajanoja
Nimeke: Alexithymia, mental and physical health, and early-life adversity

Väitöstutkimuksessa kehitettiin malli lastenkotien työntekijöiden osaamisprofiiliksi

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalipedagogiikka

Tutkimuksessa keskitytään lastenkotityössä esiintyvien rinnakkaisten työorientaatioiden – kotikasvatuksen ja laitoskasvatuksen – välisiin suhteisiin. Lue lisää

Väitöspäivä 15.11.2019
Tekijä: Eeva Timonen-Kallio
Nimeke: Professional residential child care practice :
empirical investigations and theoretical conceptualization as social pedagogy informed expertise

Työ­pa­ja­nuo­rten avun saaminen eri­tyi­ses­ti psyyk­ki­siin oireisiin haas­teel­lis­ta

Opinnäytetyö, Laurea, YAMK

Psyykkisiin oireisiin tarjottu tuki koettiin lyhytaikaisiksi ja terveydenhuollon palvelut hajanaisiksi. Lue lisää

Tekijä: Päivi Ruotonen
Nimeke: Mun oma tiimi –työpajanuoren terveyspalvelut

Ai­vo­vas­teet hei­jas­te­le­vat ma­sen­nus­ti­lan muu­tok­sia

Jyväskylän yliopiston uutinen 20.11.2019

Masentuneet henkilöt suuntaavat tarkkaavuutensa negatiivisiin ärsykkeisiin, tulkitsevat neutraaleja kasvonilmeitä surullisiksi sekä muistavat paremmin kielteisiä sanoja.. Lue lisää

Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä

Helsingin yliopiston uutinen 18.11.2019

Jokaisella on oma yksilöllinen tapansa käsitellä stressiä ja kuormitusta. Jollekin soveltuu tietoisuustaitojen harjoittaminen, jollekin jokin muu. Lue lisää

Laki ei ole sama kai­kil­le su­ku­puo­lil­le

Helsingin yliopiston uutinen 7.11.2019

Lain näkökulmasta luokittelujen välillä tai ulkopuolella ei voi olla. Lue lisää