Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.12.2017

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Perhetausta vaikuttaa laajasti ihmisen elämänkulkuun

Väitöskirja, Turun yliopisto, sosiologia

Tutkimus osoittaa perhetaustan vaikuttavan paitsi ihmisten elämään kaikilla tutkituilla elämän alueilla myös siihen, millaista polkua pitkin ihmiset ovat tämänhetkiseen elämäntilanteeseensa päätyneet. Lue lisää

Väitöspäivä 15.12.2017
Tekijä: Aleksi Karhula
Nimeke: Life course approaches to intergenerational inequality

Mo­ti­vaa­tio ja opis­ke­luun liit­ty­vät tun­teet en­nus­ta­vat yli­opis­to-opin­nois­sa ete­ne­mis­tä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustiede

Innostus, kiinnostus ja uupuneisuus ennustavat hyvää opintomenestystä, kun taas ahdistus vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti. Lue lisää

Väitöskirja 8.12.2017
Tekijä: Elina Ketonen
Nimeke: The role of motivation and academic emotions in university studies: The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement

Tutkimus tuottaa parempia kohtaamisia

Aikalainen, marraskuu 29, 2017

Lapsi- ja nuorisotyössä yksi tärkeimmistä hetkistä on se, kun työntekijä ensi kertaa kohtaa lapsen tai nuoren. Kohtaamisen ensi hetket voivat ratkaista sen, löydetäänkö yhteistä säveltä vai ei. Silti vasta aivan viime vuosina tähän kohtaamiseen on saatu tutkimukseen perustuvia työkaluja. Sellaisia kuin myönteinen tunnistaminen. Lue lisää

Me­lu­herk­kyys nä­kyy ai­vo­jen ra­ken­teis­sa

Helsingin yliopiston uutinen 13.12.2017

Tuoreessa tutkimuksessa meluherkkien henkilöiden aivoissa havaittiin tavallista suurempia määriä harmaata ainetta alueilla, jotka liittyvät tunne- ja aistitiedon käsittelyyn. Lue lisää

E-collection. Consumption and Harmful Use of Alcohol

European Journal of Public Health, December 2017

Alcohol consumption, and with it the burden of alcohol-related disease, is higher in Europe than anywhere in the world. However, these overall figures conceal substantial variation in both levels and trends. Read more