Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 21.5.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Las­ten ko­ke­muk­set tu­ki­per­he­toi­min­nas­ta vih­doin nä­ky­viin

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Tutkimuksessa mukana olleille lapsille tukiperhetoiminta näyttäytyy sekä kulkemisena kahden kodin välillä että tekemisenä, tärkeinä paikkoina ja esineinä tukiperheessä. Lue lisää

Väitöspäivä 6.6.2020
Tekijä: Tiina Lehto-Lundén
Nimeke: Lapsi tukiperheessä. Eksistentialistis-fenomenologinen tutkimus lasten kokemuksista

Vanhemmat kokevat COVID-19-ajan eri tavoin – jotkut haluavat jäädä poikkeusaikaan

Jyväskylän yliopiston uutinen 20.5.2020

Kaikki vanhemmat eivät koe korona-aikaa samalla tavoin, vaan he tuntuvat jakautuvan hyvinvoiviin ja huonosti voiviin, kertoo Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen uusi tutkimus. Lue lisää

Koronaepidemia vähentänyt sosiaalista kanssakäymistä ja palvelujen käyttöä – vaikutuksia myös elintapoihin

THL:n uutinen 20.5.2020

Joka kolmas vastaaja kokee, että läheisyyden tunne muihin ihmisiin on vähentynyt ja yksinäisyyden tunne lisääntynyt. Lue lisää 

Vastaa kyselyyn tunteista ja tunnesyömisestä koronapandemian aikana

Jyväskylän yliopiston uutinen 13.5.2020

Liikuntatieteellinen tiedekunta on mukana laajassa kansainvälisessä Food, Mood and You -tutkimustutkimusprojektissa, jossa tutkitaan ihmisten tunteita ja tunnesyömiskäyttäytymistä koronavirusepidemian aikana. Lue lisää

Kortikosteroidihoitoa raskausaikana saaneiden äitien lapsilla muita enemmän kehityksen ja käyttäytymisen häiriöitä

Oulun yliopiston uutinen 20.5.2020

Lapsilla todetaan enemmän psykologisen kehityksen, tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöitä kuin muilla lapsilla, kertoo Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston ja THL:n tutkimus. Lue lisää