Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.10.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Psykoottinen masennus on vakava pitkäaikaissairaus

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykiatria

Ennuste psykoottisessa masennuksessa on vastaava kuin psykoottisessa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, minkä vuoksi häiriön hoito vaatii pitkäjänteisyyttä. Lue lisää

Väitöspäivä 16.10.2020
Tekijä: Miika Nietola
Nimeke: The Risk factors, clinical characteristics and outcomes of psychotic depression

Itsemurha näkyy elokuvissa runsaasti mutta ristiriitaisesti

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, taidehistoria

Väitöstutkimuksen johtopäätöksenä on, että elokuvissa itsemurhaa käsitellään tavoilla, jotka saattavat johtaa sen marginalisointiin ja stigmatisointiin. Lue lisää

Väitöspäivä 2.10.2020
Tekijä: Heidi Kosonen
Nimeke: Gendered and Contagious Suicide: Taboo and Biopower in Contemporary Anglophone Cinematic Representations of Self-Willed Death

Nuoruusiän kaverisuhteet lisäävät ja yksinäisyys vähentää elämäntyytyväisyyttä nuorella aikuisiällä

Itä-Suomen yliopiston uutinen 15.10.2020

Elämäntyytyväisyyden tiedetään olevan yhteydessä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin nuoruusiän sosiaaliseen aktiivisuuden ja ihmissuhteiden vaikutusta elämäntyytyväisyyteen nuorella. Lue lisää

Psychotherapy for depression is effective overall, but does it work well across different age groups?

The Mental Elf 19.10.2020

Acknowledging the limitations of the study, the authors “cautiously conclude” that psychological therapies for depression may not be as effective for children or adolescents, relative to adults, and might be more effective for young adults. Read more

Relationship between different domains of physical activity and positive mental health among young adult men

BMC Public Health 16.7.2020

Strategies aimed at increasing physical activity for mental health benefits should focus particularly on providing opportunities for leisure time physical activity involving social for men with lower mental wellbeing. Read more

Mental health promotion and prevention interventions in families with parental depression: A randomized controlled trial

Journal of Affective Disorders 1.1.2021

The study offers a preliminary evidence base for integrating preventive interventions for child mental health in routine clinical practice with adult depressed patients. Read more