Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 22.4.2021

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

ADHD-diagnoosin saaneiden aikuisten ja heidän lastensa vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteita on tutkittu vain vähän

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, erityispedagogiikka

Tutkimus osoit­taa diag­noo­sin saa­nei­den ai­kuis­ten ja hei­dän las­ten­sa suo­jaa­van it­se­ään mo­ni­mut­kais­ten stra­te­gioi­den avul­la. Lue lisää

Väitöspäivä 16.4.2021
Tekijä: Milla Syrjänen
Nimeke: Adults with ADHD and their children – A multiple-case study of attachment. Self-protective strategies of parents with ADHD and their children as mediated by sensitivity

Aikuisten yhteistoiminta vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuutta

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka

Jotta erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin ja olla niistä osallisena, on lapsen elämään kuuluvien aikuisten kotona, koulussa ja terapiassa tai kuntoutuksessa toimittava yhteistyössä. Lue lisää

Väitöspäivä 30.4.2021
Tekijä: Anu Kinnunen
Nimeke: Löytöretkellä lapsen osallisuuteen

Poikkeusaika polarisoi päihteidenkäyttöä – kyselyt ja tilastot auttavat hahmottamaan tilannetta

Turun yliopiston uutinen 22.4.2021

Pandemia on vaikuttanut päihteidenkäyttöön eri tavoin – samalla kun kokonaiskulutus vähenee, ongelmakäyttäjien tilanne pahenee. Lue lisää

Many men do seek help prior to suicide, but are services adequately designed to assess men´s needs?

The Mental Elf 19.4.2021

The themes reveal the complex reasons why men engage in help seeking as well as why they avoid opening up about their issues or disengage from mental health care. Read more

Can SMS text messages help prevent relapse schizophrenia and schizoaffektive disorder?

The Mental Elf 21.4.2021

This study suggests that the use of text messaging may be able to help people with positive symptoms, medication adherence, and patient empowerment. Read more