Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.11.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Äidin stressioireet ovat yhteydessä työmuistin toimintaan sekä vauvan kasvojenilmeiden käsittelyyn

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykologia

Tiedonkäsittely ja tunteiden säätely ovat yhteydessä toisiinsa. Stressi, masentuneisuus tai ahdistus voivat kuitenkin häiritä tiedonkäsittelyä. Lue lisää

Väitöspäivä 24.11.2018
Tekijä: Eeva-Leena Kataja
Nimeke: The Role of maternal depressive and anxiety symptoms in maternal cognitive processing during pregnancy and infant attentional processing of emotional faces at the age of eight months - the FinnBrain birth cohort study

Kuinka auttaa sotatraumoille altistuneita lapsia

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Psykososiaaliset interventiot pyrkivät ennaltaehkäisemään lasten psykopatologisia oireita ja häiriöitä, sekä tukemaan heidän tervettä kehitystään, lisäämään psyykkistä hyvinvointia edistäviä ja suojelevia tekijöitä sekä tukemaan heidän psyykkistä kestävyyttään. Lue lisää

Väitöspäivä 30.11.2018
Tekijä: Marwan Diab
Nimeke: How to help war-affected children : Effectiveness of psychosocial intervention to improve social-emotional competencies and resilience

Ko­ke­mus­asian­tun­ti­jat ei­vät ole asian­tun­ti­joi­ta sat­tu­mal­ta

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, valtio-oppi

Kokemusasiantuntijoiden käyttö on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt nopeasti suomalaisissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Lue lisää

Väitöspäivä 24.11.2018
Tekijä: Taina Meriluoto
Nimeke:  Making experts-by-experience : governmental ethnography of participatory initiatives in Finnish social welfare organisations

Pro­fes­so­ri Ii­ris Ho­vat­ta: Mi­ten gee­nit vai­kut­ta­vat ah­dis­tu­nei­suu­teen?

Helsingin yliopiston uutinen 20.11.2018

Ahdistuminen on niin perustava reaktio, että sen mekanismit ovat samoja hiirellä ja ihmisellä. Lue lisää

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Journal of Social and Clinical Psychology November 2018

These findings strongly suggest that limiting social media use to approximately 30 minutes per day may lead to significant improvement in well-being. Read more