Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 23.5.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Bi­sek­su­aa­lisuus haas­taa kä­si­tys­täm­me pa­ri­suh­teis­ta ja lei­maa eri­tyi­ses­ti nai­sia

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Biseksuaalisuus on monitahoinen kokemus, joka on paljon muutakin kuin parisuhteet eri tai samaa sukupuolta olevien kumppaneiden kanssa. Lue lisää

Väitöspäivä 24.5.2019
Tekijä: Annukka Lahti
Nimeke: Bisexuality in relationships: a queer psychosocial approach

Improvisointi sekä ohjaavat kysymykset auttavat opettajaa uudessa roolissa

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede

Käytössä olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimisessa korostetaan vuorovaikutteisuutta, yhdessä oppimista ja yhdessä tekemistä, luovuutta ja toiminnallisia työtapoja. Lue lisää

Väitöspäivä 24.5.2019
Tekijä: Pia-Riitta Stenberg
Nimeke: Osallistavan draamaprosessin yhteisöllinen suunnittelu: Pedagoginen malli ja toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä

Ly­hy­tai­kai­ses­sa käy­tös­sä opioi­dit voi­mis­ta­vat mie­li­hy­vän ko­ke­muk­sia ja lai­men­ta­vat ne­ga­tii­vi­sia tun­ne­vas­tei­ta

Helsingin yliopiston uutinen 20.5.2019

Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi opioidiriippuvuus joissakin tapauksissa kehittyy hyvin nopeasti. Lue lisää

Sosiaalityöllä luodaan osallisuuden edellytykset kaikille

STM:n uutinen 16.5.2019

Näin määrittää selvityshenkilöryhmä, jonka tehtävänä oli kirkastaa aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuutta. Lue lisää