Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.10.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lap­sen ja nuo­ren psyyk­ki­nen oi­rei­lu li­sää ris­kiä kes­keyt­tää kou­lun­käyn­ti

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustiede

Väitöksen mukaan varhainen puuttuminen lasten ja nuorten psyykkiseen oireiluun ei vielä toimi. Lue lisää

Väitöspäivä 25.10.2019
Tekijä: Piia Ruutu
Nimeke: Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset koulunkäyntiin

Yksin jääminen muuttaa reaktioita toisten eleisiin

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Kun tuntee itsensä ulkopuoliseksi, voivat toisen ihmisen eleet, ilmeet ja katse merkitä paljon. Katsooko joku silmiin hymyillen ystävällisesti, vai vältteleekö katsekontaktia ja on kuin sinua ei olisi olemassakaan? Lue lisää

Väitöspäivä 12.10.2019
Tekijä: Aleksi Syrjämäki
Nimeke: Social Exclusion and Responses to Eye Gaze

Traumatisoitunut äiti tarvitsee varhaista tukea suhteessa vauvaan

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Tutkimus kartoittaa äidin traumataustan, mielikuvien ja mielenterveyden merkitystä varhaiselle vanhemmuudelle, äiti – vauva -vuorovaikutussuhteelle ja vauvan kehitykselle. Lue lisää

Väitöspäivä 13.9.2019
Tekijä: Päivi Isosävi
Nimeke: Transition to Motherhood in High-Risk Families : Re-Organization or Disorganization? The role of maternal trauma, mental representations, and mental health in transgenerational transmission of vulnerability

Yhteisöllisyyden tunne toimii esimiesyhteisön voimavarana

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, terveyspolitiikka

Keskinäisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu, johtaminen sekä organisaation rakenteet ovat yhteydessä sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevien esimiesten keskinäiseen yhteisöllisyyden tunteeseen. Lue lisää

Väitöspäivä 20.9.2019
Tekijä: Mai-Stiina Lampinen
Nimeke: Yhteisöllisyys sosiaali- ja terveystoimen esimiesyhteisössä

Työuupumukselle tulossa kansalliset raja-arvot

TTL:n uutinen 8.10.2019

Tutkimushankkeessa testataan uusi työuupumuksen arvioinnin menetelmä, joka ottaa huomioon nykykäsityksen mukaiset neljä työuupumuksen oiretta: krooninen väsymys, henkinen etääntymisen työhön ja kokemus kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan heikentymisestä. Lue lisää

Identifying and responding to suicide clusters

Public Health England October 2019

This toolkit, based on research of suicide clusters, is part of PHE's support for the government’s suicide prevention strategy. Read more