Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.11.2017

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, kasvatustiede

Kasvatustyö edellyttää ymmärrystä ihmisten sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jollaista kilpailukin on. Ilman filosofisesti ja tiedollisesti perusteltua käsitystä ajassamme hegemonisesta kilpailusta, kasvattajasta on vaarassa tulla kulttuurinsa kritiikitön uusintaja. Lue lisää

Väitöspäivä 24.11.2017
Tekijä: Jani Pulkki
Nimeke: Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista: Hyveitä 2000-luvulle.

Rasvahapot liittyvät kognitiiviseen suoriutumiseen

Väitöskirja, Oulun yliopisto, psykiatria

Väitöstutkimuksessa havaittiin veren rasvahappopitoisuuksien olevan yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen nuoruusiällä. Rasvahapot, erityisesti omega-3, liittyivät nuoren koulumenestykseen. Tutkimuksessa ei tosin voitu varmuudella päätellä oliko rasvahapoilla suora yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen. Lue lisää

Väitöspäivä 15.11.2017
Tekijä: Hugh Ramsay
Nimeke: Predictors of psychosis risk and neurocognitive deficit

Uut­ta tut­ki­mus­tie­toa gee­nien vai­ku­tuk­ses­ta skit­so­fre­nias­sa

Helsingin yliopiston uutinen 15.11.2017

Tuore suomalaisiin perheaineistoihin keskittyvä tutkimus on tuottanut uutta tietoa geenien säätelyn merkityksestä vakavissa mielenterveyden häiriöissä ja niiden lääkehoidossa. Lue lisää

Silittäminen ja kosketus aktivoivat aivojen tunnekeskuksia elämän ensimetreistä lähtien

Turun yliopiston uutinen 16.11.2017

Hellä kosketus on yksi tärkeimpiä vanhempien ja lapsen välisen vuorovaikutuksen keinoja heti syntymästä alkaen. Tuore tutkimus paljastaa, että hellä kosketus aktivoi jo yhden kuukauden iässä samat aivojen keskeiset tunnealueet kuin aikuisillakin. Lue lisää