Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 24.5.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lapsena ja nuorena sairastettu syöpä voi vaikuttaa myöhemmin mielenterveyteen ja sosiaaliseen elämään

Väitöskirja, Turun yliopisto, lääketiede

Myöhäisvaikutukset saattavat ilmetä vasta vuosia hoitojen jälkeen. Lue lisää

Väitöspäivä 25.5.2018
Tekijä: Ritva Ahomäki
Nimeke: Psychosocial outcomes after young age onset cancer

Perheväkivaltaa käyttäneen naisen minuus

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, hoitotiede

Naiset käyttävät perheissä fyysistä ja emotionaalista väkivaltaa kumppania ja lapsia kohtaan melkein yhtä paljon kuin miehet. Lue lisää

Väitöspäivä 1.6.2018
Tekijä: Pia Keiski
Nimeke: Perheväkivaltaa käyttäneen naisen minuus : Realistinen synteesi perheväkivaltakäyttäytymisen vähenemiseen tähtäävän intervention vaikutuksista

Erityisen tuen oppilaat omaa sankaritarinaansa luomassa

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, eristyispedagogiikka

Vahvuuslähtöisellä ja oppilaan sosiaalisten ja emotionaalisten kehittymistarpeiden pohjalta luodulla tukimallilla voidaan tukea yläkoulun oppilaan kasvua ja kehitystä. Lue lisää

Väitöspäivä 25.5.2018
Tekijä: Juuso Pursiainen
Nimeke: "Kumpi oli positiivine? Hyvä vai huono?" :
vahvuuslähtöisen ja oppilaan sosioemotionaalista kompetenssia tukevan mallin luominen kouluyhteisöön

Syr­jin­tä on yleis­tä kou­luis­sa – Tut­ki­jat eh­dot­ta­vat lääk­keek­si nor­mi­kriit­ti­syyt­tä

Helsingin yliopiston uutinen 21.5.2018

Opettajat tarvitsevat parempia välineitä ja tietoa siitä, miten normeja ja valtarakenteita voidaan tunnistaa, haastaa ja muuttaa. Lue lisää

Ma­sen­tu­nut ha­vait­see il­meet eri ta­voin kuin ter­ve

Jyväskylän yliopiston uutinen 22.5.2018

Masennusoireisilla tutkittavilla aivovasteet olivat suurempia surullisiin kuin neutraaleihin kasvoihin. Lue lisää

Mie­len­ter­vey­son­gel­mat li­sää­vät avio­pa­rin ero­ris­kin vä­hin­tään kak­sin­ker­tai­sek­si

Helsingin yliopiston uutinen 14.5.2018

Mielenterveysongelmien hoidossa olisikin tärkeää paneutua läheisiin ihmissuhteisiin. Lue lisää