Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.2.2021

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Yk­si­näi­set nuo­ret alt­tii­ta net­ti­riip­pu­vuu­del­le – ko­ro­na-ai­ka­na yhä useam­pi on vaa­ra­vyö­hyk­keel­lä

Helsingin yliopiston uutinen 16.2.2021

Nuorten haitallista netinkäyttöä selvittäneessä tutkimuksessa oli mukana 1750 suomalaisnuorta. Heitä tutkittiin kolme kertaa: 16-, 17- ja 18-vuotiaina. Lue lisää

Laaja kohorttitutkimus selvittää koronapandemian vaikutuksia keski-ikäisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin

Oulun yliopiston uutinen 9.2.2021

Tutkimuksessa halutaan eritellä, mitkä tekijät vaikuttavat psykososiaalisen stressin kehittymiseen ja ilmentymiseen. Lue lisää

Tut­ki­jat löy­si­vät uut­ta tie­toa ma­sen­nus­lääk­kei­den vai­ku­tuk­sis­ta

Helsingin yliopiston uutinen 19.2.2021

Uuden tutkimuksen löydökset kyseenalaistavat vallitsevan ajatustavan välittäjäaineiden, kuten serotoniinin, ensisijaisesta merkityksestä masennuslääkkeiden vaikutuksissa. Lue lisää

Increased alcohol consumption during the pandemic

The Mental Elf 12.2.2021

The authors indicated psychological stressors that appear to be risk factors for increased drinking during the global pandemic of Covid-19, including cyberbullying victimisation in the workplace and psychological distress. Read more

Do prisons have more room for emotions than we think? Staff views on the link between suicide, violence and emotions

The Mental Elf 20.1.2021

The researchers indicated that staff acknowledged that prisoners faced emotional difficulties and often did not communicate their problems to their peers or staff members. Read more