Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 25.4.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Syyntakeettomien rikoksentekijöiden sosiaaliset taustat ovat moninaisia

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia

Väitöstutkimuksessa selvitettiin oikeuspsykiatrisiksi potilaiksi päätyneiden rikoksentekijöiden sosiaalisia taustoja, laitoshoitouria ja yhteiskunnallisia asemia. Lue lisää

Väitöspäivä 26.4.2019
Tekijä: Miisa Törölä
Nimeke: Polkuja oikeuspsykiatrian potilaaksi :suomalaisten syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalinen tausta, laitoshoitourat ja yhteiskunnallinen asema

Uhkailu ja vaientaminen voivat olla seurausta tuhoavasta johtamisesta

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, terveyshallintotiede

Tuhoava johtaminen on vastavuoroinen prosessi, joka muodostuu kontrolloinnin, pakkovallan, manipuloinnin ja vihanpurkausten myötä. Lue lisää

Väitöspäivä 5.4.2019
Tekijä: Minna Hoffrén
Nimeke: Vaieta vai vastustaa?: tuhoava johtaminen vastavuoroisena johtamisprosessina

Las­ten­suo­je­lulain hen­ki on muut­tu­nut kas­va­tuk­ses­ta pal­ve­le­mi­seen ja asiak­kuu­teen

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, soveltava kielitiede

Lastensuojelulaissa yhteiskunnallinen ohjailu on muuttunut aiempaa enemmän tiedottavaksi ja ideaaliin ohjaavaksi. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2019
Tekijä: Ilona Tanskanen
Nimeke: Ajan henki lain kirjaimessa : suomalaisten lastensuojelulakien ja -asetusten ideologiat

Kaik­ki fik­tii­vi­set hah­mot ovat Fran­kens­tei­nin hir­viöi­tä

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 27.4.2019

Uudet lukijakeskeiset kertomuksen teoriat auttavat ymmärtämään, miten ja miksi herätämme mediassa kohtaamamme keinotekoiset olennot henkiin ja punomme ne osaksi jokapäiväistä ajatteluamme. Lue lisää

Väitöspäivä 27.4.2019
Tekijä: Essi Varis
Nimeke: Graphic Human Experiments: Frankensteinian Cognitive Logics of Characters in Vertigo Comics and Beyond

Ko­vas­ta työ­tah­dista kär­sii myös toi­me­lias työn­te­ki­jä

Jyväskylän yliopiston uutinen 17.4.2019

Työelämän teknologisoituminen nostaa työn intensiteettiä ja stressaa työntekijöitä, todetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushankkeessa. Lue lisää