Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.10.2017

Raskausajalta keskilapsuuteen

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Raskaus ja vanhemmaksi tuleminen muuttavat naista ja miestä niin biologisella, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Nämä muutokset tarjoavat merkittävän mahdollisuuden kasvuun ja hyvinvointiin, mutta voivat myös altistaa mielenterveysongelmille. Lue lisää

Väitöspäivä 27.10.2017
Tekijä: Mervi Vänskä
Nimeke: From prenatal period to middle childhood : Maternal and paternal mental health predicting child mental health and development

Kollektiivinen asiantuntijuus perheneuvoloissa mukautuu lapsiperheiden tarpeisiin ja ajan vaateisiin

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityö

Kasvatus- ja perheneuvolat ovat useita vuosikymmeniä tukeneet lapsiperheitä muun muassa vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen liittyvissä ongelmissa sekä erilaisissa ja eritasoisissa perheen sekä parisuhteen vuorovaikutusongelmissa. Lue lisää

Väitöspäivä 27.10.2017
Tekijä: Sirkka Aho
Nimeke: Perheiden tukena. Tutkimus kasvatus- ja perheneuvolatyöstä ja kollektiivisesta identiteetistä asiantuntijoiden tulkitsemina

Aleksitymia ja krooninen kipu

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, terveystiede

Joka viidennellä kipupoliklinikan ensikävijällä oli vaikeutta tunnistaa ja kuvailla tunteitaan sekä käyttää mielikuvitusta. Ominaisuutta kutsutaan aleksitymiaksi. Aleksitymiset kipupotilaat kärsivät voimakkaammasta kivusta ja kivun aiheuttamasta haitasta ja olivat merkittävästi masentuneempia kuin ei-aleksitymiset kipupotilaat. Lue lisää

Väitöspäivä 3.11.2017
Tekijä: Anita Saariaho
Nimeke: Alexithymia and Chronic Pain : Reflections of early maltreatment in chronic pain patients with a special focus on alexithymia with depression and early maladaptive schemas

Joka kolmas ruoka-avun saaja häpeää ruoan hakemista

Itä-Suomen yliopiston tiedote 25.10.2017

Keskeinen syy häpeän kokemiselle on se, että ruoka-avun saaminen poikkeaa vallitsevista sosiaalisista normeista. Nykyihmisellä on paineita käyttää samanlaisia vaatteita, omistaa samanlaisia asioita ja harrastaa samanlaisia harrastuksia kuin muut omaan viiteryhmään kuuluvat. Lue lisää

Suomalaiset eivät käytä alkoholia ’eteläeurooppalaisemmin’, vaikka humala vähenee

THL:n uutinen 25.10.2017

Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt vuoden 2007 jälkeen 15 prosenttia, mikä on historiassa poikkeuksellisen pitkään jatkunut hyvä kehitys. Suomalaisten juomatapoja kulutuksen vähentyminen ei ole kuitenkaan tehnyt ’eteläeurooppalaisemmiksi’.  Lue lisää