Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.4.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten äitien avun hakeminen, kiinnittyminen sisäisenä kokemuksena ja sen esteet

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, hoitotiede

Aihepiirinä tutkimuksessa ovat niin kutsutusti moniongelmaiset asiakkaat ja tarkemmin sanoen äidit, joilla on samanaikaisesti mielenterveyden pulmia ja päihteistä juontuvia ongelmia. Lue lisää

Väitöspäivä 9.5.2018
Tekijä: Minna Sorsa
Nimeke: Engagement and Barriers in Help-seeking of the Dually-diagnosed Mothers: Grasping life or letting go?

Var­hai­nen stres­si ja ma­sen­nus ovat yh­tey­des­sä uni­häi­riöi­hin

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Varhaisessa vaiheessa elämää koettu stressi jättää aivoihin pysyvän molekyylijäljen, joka vaikuttaa uneen. Lisäksi varhain alkavassa masennuksessa nähdään unen mikro- ja makrotasolla muutoksia, jotka korreloivat masennuksen vakavuuden kanssa. Lue lisää

Väitöspäivä 20.4.2018
Tekijä: Olena Santangeli
Nimeke: Sleep and depression: developmental aspects and molecular mechanisms

Maaseutukoulujen ympäristöt vaikuttavat positiivisesti oppilaiden virkistymisen kokemuksiin

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede

Koulun ympäristöllä on suuri vaikutus oppilaiden virkistymiseen koulupäivän aikana. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2018
Tekijä: Lea Häyrinen
Nimeke: Virkistyminen koulupäivän aikana. Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä.

Työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan hal­lin­no­na­lo­jen ja pal­ve­lu­jen yh­teen­so­vit­ta­mis­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Vastuiden siirtelyn hallinnonalalta toiselle on loputtava, mikäli vaikeasti työllistyvien työllistymistä halutaan tukea. Lue lisää

Väitöspäivä 4.5.2017
Tekijä: Peppi Saikku
Nimeke: Hallinnan rajoilla: Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä

Psykologisesta pääomasta työkaluja nuorten työnhaun tukemiseen

Tampereen yliopiston uutinen 16.4.2018

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä kehitti TEMPO - Polkuja työelämään -hankkeessa psykologisen pääoman valmennuksen, jonka tavoitteena oli tukea sellaisia työelämään pyrkiviä nuoria, joilla on työkykyyn ja työelämään pääsemiseen liittyviä haasteita. Lue lisää

Ilmastoahdistus aiheuttaa vihaa, surua ja syyllisyyttä

Ylen uutinen 15.4.2018

Varsinkin monelle nuorelle ja nuorelle aikuiselle ilmastoahdistus on arkipäiväistä. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille tukea ilmastonmuutoksen käsittelyyn ja muistuttaa toivosta. Lue lisää