Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 26.9.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Elimistön opioidijärjestelmä säätelee ihmisen sosiaalista käyttäytymistä

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykiatria

Nauraminen on universaali ihmisten sosiaalisen kommunikaation muoto, ja sen tiedetään ilmenevän herkemmin ryhmässä kuin yksin, olevan tarttuvaa ja lieventävän mm. stressiä. Ihmiset myös eroavat toisistaan nauruherkkyyden sekä huumoritajun suhteen. Lue lisää

Väitöspäivä 28.9.2019
Tekijä: Sandra Manninen
Nimeke: Endogenous opioid system and human sociability

Nai­set tar­vit­se­vat koko­nais­val­taista päih­de­hoi­toa

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö

Naisten päihteiden käyttö ja siihen liittyvät erilaiset sosiaaliset ja terveydelliset haitat ovat yleistyneet Suomessa. Lue lisää

Väitöispäivä 28.9.2019
Tekijä: Teija Karttunen
Nimeke: Naiserityistä päihdehoitoa – etnografinen tutkimus päihdehoitolaitoksen naistenyhteisöstä

Yk­sin­huol­ta­ja­äi­dit luo­vi­vat epä­tyy­pil­lis­ten työ­ai­ko­jen ja las­ten hy­vin­voin­nin ris­ti­aal­lo­kos­sa

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede

Naisten epätyypillisten työaikojen yleisyydestä huolimatta niiden vaikutuksia perhe-elämään on tutkittu Suomessa huomattavan vähän. Lue lisää

Väitöspäivä 21.9.2019
Tekijä: Sanna Moilanen
Nimeke: Managing the “Triple Demand”: Lone Mothers’ Non-Standard Work Hours and Work–Family Reconciliation

Oppimisympäristö voi edistää tai vaikeuttaa oppilaan tuen järjestämistä monin tavoin

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka

Fyysisen, sosiaalis-pedagogisen ja teknologisen oppimisympäristön järjestelyt vaikuttavat oppilaan tuen onnistuneeseen toteuttamiseen. Lue lisää

Väitöspäivä 13.9.2019
Tekijä: Juha Majoinen
Nimeke: Toimintakulttuuri, resurssit ja pedagogia :
oppilaan tukea edistävät ja vaikeuttavat tekijät fyysisessä, sosiaalis-pedagogisessa ja teknologisessa oppimisympäristössä

Äidin lievätkin masennusoireet vaikuttavat lapsen tunne-elämään – tukea saatava raskausajasta vauvavuoden loppuun asti

THL:n uutinen 19.9.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan äidin lievemmätkin pitkäkestoiset masennusoireet liittyvät pikkulapsen tunne-elämän ongelmiin, kuten ylivilkkauteen, aggressiivisuuteen tai ahdistukseen. Lue lisää

Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja vähemmän kuin kantasuomalaiset

THL:n uutinen 25.9.2019

Rekisteritutkimus osoitti kuitenkin, että mitä pidempään maahanmuuttajat olivat asuneet Suomessa, sitä todennäköisemmin he käyttivät psykiatrisia palveluja yhtä tiheästi kuin kantasuomalaiset. Lue lisää