Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.8.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Sosiaalityön terapeuttinen ulottuvuus on kokonaisvaltaisessa psykiatrisessa työssä olennaista

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityö

Hoidollisuus ja sitä ohjaavat erilaiset psykologiseen tietoon perustuvat mielenterveystyön viitekehykset vaikuttavat myös sosiaalityöntekijöiden ammatillisen itseymmärryksen rakentumiseen. Lue lisää

Väitöspäivä 29.8.2020
Tekijä: Leena Leinonen
Nimeke: Sosiaalityön ja terapian rajapinnalla. Sosiaalityön terapeuttinen orientaatio ja ammatillinen itseymmärrys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Mie­len­ter­vey­son­gel­mien ja neu­ro­ke­hi­tyk­sel­lis­ten häi­riöi­den hoi­to vält­tä­mä­tön­tä las­ten­suo­je­lus­sa ole­vien las­ten kou­lut­tau­tu­mi­sel­le

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Tutkimuksessa verrattiin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja muiden lasten peruskoulun päättötodistuksia. Lue lisää

Väitöspäivä 20.8.2020
Tekijä: Antti Kääriälä
Nimeke: Always a Step Behind? : Educational and Employment Transitions among Children in Out-of-home Care

Depressiiviset oireet muiden sydän- ja verisuonitautiriskitekijöiden lisänä on huomioitava

Väitöskirja, Turun yliopisto, lääketiede

Ennustetutkimuksissa depressiiviset oireet jaoteltiin niin sanottuihin tyypillisiin (melankolisiin) ja epätyypillisiin (ei-melankolisiin). Lue lisää

Väitöspäivä 28.8.2020
Tekijä: Ansa Rantanen
Nimeke: Depressive symptoms in a cardiovascular risk population : With reference to awareness of hypertension, self-rated health, cardiovascular morbidity, and all-cause mortality

Työuupumus ei kehity kaikilla samalla tavalla

Jyväskylän yliopiston uutinen 25.8.2020

Tuore pitkittäistutkimus osoittaa, että työuupumusoireiden ilmaantumisessa havaittiin kaksi toisistaan poikkeavaa kehityskulkua. Lue lisää

Is air pollution associated with poor mental health?

The Mental Elf 17.8.2020

This is a well-conducted and comprehensive systematic review and meta-analysis over a 43-year period (from 1974 to 2017) looking at associations between air pollution and adverse mental health in adults. Read more