Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.9.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Tun­teet tart­tu­vat työ­elä­mäs­sä myös tek­no­lo­gian vä­li­tyk­sel­lä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Työpaikalla vallitseva tunnetila vaikuttaa työtehtävistä suoriutumiseen sekä kasvokkain tapahtuvaan ja teknologiavälitteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lue lisää

Väitöspäivä 28.9.2018
Tekijä: Mikko Salminen
Nimeke: Emotions and psychophysiological responses in organizational social interaction

Hen­gi­tys avaa uusia ovia ih­mi­se­nä ole­mi­seen

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, filosofia

Hengitys voidaan ymmärtää filosofisena kysymyksenä, joka pitää sisällään muun muassa kokemuksellisia, kehollisia, psyykkisiä, eettisiä, yhteisöllisiä, ilmaisullisia, uskonnollisia ja mystisiä ulottuvuuksia. Lue lisää

Väitöspäivä 28.9.2018
Tekijä: Petri Berndtson
Nimeke: Phenomenological ontology of breathing : the phenomenologico-ontological interpretation of the barbaric conviction of we breathe air and a new philosophical principle of Silence of Breath, Abyss of Air

Epävakaiden potilaiden itsehavainnoinnin laatu on hoitotilanteissa monen eri tekijän summa

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, psykologia

Väitöstutkimuksessa havaittiin tunne-elämältään epävakaiden potilaiden kykenevän jaksoittain taitavaan itsehavainnointiin psykoterapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Lue lisää

Väitöspäivä 5.10.2018
Tekijä: Harri Valkonen
Nimeke: The dynamics of self-observation in patients with borderline personality disorder (BPD) diagnosis (Itsehavainnoinnin dynamiikka potilailla, joilla on diagnosoitu tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus)

Kaunokirjallisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia mielenterveyden ongelmien käsittelyyn

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri

Väitös tarkastelee normin ja poikkeavuuden rajaa ja pyrkii problematisoimaan tapaamme suhtautua normista poikkeaviin toisiin tuomitsevasti. Lue lisää

Väitöspäivä 14.9.2018
Tekijä: Ekaterina Prosandeeva
Nimeke: Norm and deviance in contemporary anglophone fiction and autobiography

Mielenterveysstrategia tuo jatkuvuutta pitkän aikavälin mielenterveystyöhön

STM:n uutinen 26.9.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Lue lisää